Galerie - Pełna Kultura Bielsko-Biała

Dom Kultury Włókniarzy

Galerie Konfrontacje plastyczne młodych twórców

Otwarcie wystawy ogólnopolskiego konkursu połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 12 maja o godz. 16.00.

Konfrontacje plastyczne młodych twórców

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury Włókniarzy

Galeria Bielska BWA

Galerie Jarosław Fliciński: Casa-Cosmos. Homemade paintings 2010-2015

Jarosław Fliciński, All Fans Fol dat Once, 2011. Galeria Bielska BWA zaprasza: Jarosław Fliciński: Casa-Cosmos. Homemade paintings 2010-2015

Wystawa prezentująca prace z ostatnich pięciu lat twórczości Jarosława Flicińskiego: obrazy, prace na papierze, fotografie, a także obiekty: przedmioty znalezione w okolicy jego portugalskiego domu w Esteval. Artysta prezentował swoje obrazy w Galerii Bielskiej BWA dwukrotnie, na wystawach kuratorskich Bielskiej Jesieni: w 1999 roku na wystawie Pomiędzy estetyką a metafizyką, której koncepcję stworzyła Bożena Czubak, oraz w 2012 roku na wystawie Samozapłon, której kuratorem był Michał Suchora. W 1999 roku prezentował obrazy z cyklu Skoki do wody oraz Faites vos jeux – będące abstrakcjami geometrycznymi, a trzy lata później zupełnie odmienne prace tworzone emalią alkidową na aluminium, z serii która stanowić będzie główny trzon wystawy Casa-Cosmos. Jak napisał wówczas Michał Suchora: Pokazywane na Samozapłonie prace jak w soczewce skupiają wszystkie anomalie kolejnego etapu malarstwa Flicińskiego. Barwne formy pozbawione są dawnej, wewnętrznej spójności. Zastygłe lakiery sprawiają wrażenie, jakby zaraz miały spłynąć z płaszczyzny obrazu. Sam artysta mówi o nich: Moje obrazy zmieniają się niespodziewanie, ale jakby konsekwentnie. Spokojne na początku, zrzucają od jakiegoś czasu z siebie kolejny płaszcz, wygniatają lub wręcz wytapiają z niego raz jeszcze wszystkie kolory, które rozlewają się niekoniecznie przypadkowo, ale nieprzewidywalnie.

Jarosław Fliciński – ur. 1963 w Gdańsku; w latach 1982-1986 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a następnie na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom w 1991 roku). Malarz tworzy także fotografię i wideo. 

spotkanie z artystą: 27 kwietnia, godz. 17.00 (wstęp wolny)
wernisaż: 27 kwietnia, godz. 18.00 

Jarosław Fliciński: Casa-Cosmos. Homemade paintings 2010-2015

Biletywg cennika
Galeria Bielska BWA

Galerie POLA. Polska lalka artystyczna

Wystawa towarzysząca 27. Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej w Teatrze Lalek Banialuka.
Klaudia Gaugier, Avian. Galeria Bielska BWA zaprasza: POLA. Polska lalka artystyczna

Wystawa prac artystek skupionych w grupie Polska Lalka Artystyczna POLA, której głównym założeniem jest popularyzacja w Polsce lalkarstwa w jego najbardziej wartościowych, artystycznych formach. Stowarzyszeniu patronuje Józef Wilkoń i Fundacja artysty. Na wystawie zobaczymy lalki artystyczne Klaudii Gaugier, Renaty Gołaszewskiej-Adamczyk, Pauliny Kary, Inez Krupińskiej, Małgorzaty Maćkowiak i MirosławyTruchty-Nowickiej.

  Za lalkę artystyczną uważany jest obiekt plastyczny – rodzaj rzeźby portretujący człowieka. Jest to dzieło całkowicie autonomiczne, nie będące lalką teatralną, postacią ilustrującą jakąś fabułę, ani  elementem większej kompozycji. Ważna jest siła przekazu estetycznego i emocjonalnego.

POLA. Polska lalka artystyczna

Biletywg cennika
Galeria Bielska BWA

Galerie Wystawa plakatu ja + ty = ONI

. Galeria Bielska BWA zaprasza: Wystawa plakatu ja + ty = ONI

Prezentowane na wystawie plakaty zostały zaprojektowane przez uczniów i uczennice Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Prace są artystycznym komentarzem do mowy nienawiści i zjawiska hejtu, które młodzież obserwuje m.in. w Internecie. Plakaty powstały na zajęciach reklamy wizualnej pod opieką Tadeusza Króla. Fotografie wykonała Joanna Chudy. 

Wystawa plakatu ja + ty = ONI

miejsce: Klubokawiarnia Aquarium
Biletywg cennika
Galeria Bielska BWA

Galerie Jarosław Koziara: Land art

Jarosław Koziara, Swobodny przepływ, land art na granicy polsko-ukraińskiej, 2010. Galeria Bielska BWA zaprasza: Jarosław Koziara: Land art

Wystawa fotografii dokumentujących najciekawsze realizacje land artu lubelskiego artysty Jarosława Koziary, stworzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat, m.in.: monumentalnych, wielkopowierzchniowych – niekiedy 100-hektarowych obrazów ziemnych, zmieniających się w zależności od pory roku, formowanych m.in. na łąkach w Janowcu nad Wisłą (od 2001), na terenach granicznych między Polską a Ukrainą (2010), na lotnisku w Świdniku (2014), a także obrazy land artu w kamieniołomie w Kazimierzu nad Wisłą, czy też instalacje z Roztoczańskiego Parku Narodowego (2014) i Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu (2015).

Jarosław Koziara urodził się w 1967 roku w Jędrzejowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni Plakatu Macieja Urbańca. Jest twórcą działającym w wielu obszarach sztuk wizualnych, grafikiem, scenografem, twórcą land artu, performerem. Jest autorem kilkuset okładek do płyt, książek, plakatów, znaków graficznych. Stworzył kilkadziesiąt scenografii teatralnych (m.in. dla Teatru Wielkiego w Warszawie, a także dla widowisk oraz wydarzeń plenerowych i telewizyjnych: Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Męskie Granie.

wernisaż: 14 maja, godz. 17.00
Druga część wystawy zostanie zaprezentowana w Willi Sixta w czasie Nocy Muzeów w sobotę 14 maja w godz. 18.00 – 21.00

Jarosław Koziara: Land art
miejsce: Klubokawiarnia Aquarium
BiletyWstęp wolny
Galeria Bielska BWA

Galerie Future Shorts – Spring Season 2016

Leidi, reż. Simon Mesa Soto, Kolumbia, 2014. Galeria Bielska BWA zaprasza: Future Shorts – Spring Season 2016

Wiosenna edycja festiwalu Future Shorts to kolejna okazja do spotkania z najlepszymi filmami krótkometrażowymi z całego świata. Tym razem zaprezentowanych zostanie siedem krótkich filmów, których świeżość i różnorodność zaskoczy nawet najbardziej wymagających widzów. Czas projekcji: 83 min

Organizatorem polskiej edycji festiwalu jest Fundacja Ad Arte, współorganizatorem Galeria Bielska BWA.

Future Shorts – Spring Season 2016

BiletyWstęp wolny
Galeria Bielska BWA

Galerie Noc z kulturą w BWA

Jarosław Fliciński CASA COSMOS. HOMEMADE PAINTINGS – malarstwo, rysunki, obiekty. Galeria Bielska BWA zaprasza: Noc z kulturą w BWA

Galeria Bielska BWA
Ciekawe wystawy – bezpłatnie! Kulinarne niespodzianki godz. 15.00–22.00

Jarosław Fliciński  CASA COSMOS. HOMEMADE PAINTINGS – malarstwo, rysunki, obiekty (sala górna)

POLA. Polska Lalka Artystyczna. Wystawa towarzysząca 27. Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej (sala dolna)

godz. 17.00 (Klubokawiarnia Aquarium)
Jarosław Koziara: Land art - otwarcie wystawy, podczas wernisażu degustacja potraw przygotowanych z roślin dziko rosnących.

Hotel dla pszczół samotnic - na skwerze obok BWA
Jarosław Koziara wraz z młodzieżą z Bielska-Białej wykona artystyczny obiekt, w którym zamieszkają tzw. murarki – samotnie żyjące pszczoły zapylające, które nie tworzą miodu. Pszczoły te są w pełni bezpieczne, ponieważ nie żądlą. Prezentacja hotelu dla pszczół odbędzie się w Noc z kulturą w Bielsku-Białej.

Z przykrością zawiadamiamy, że planowane na 14 maja wydarzenia Nocy z kulturą w willi Sixta nie odbędą się.  Budynek zostanie udostępniony publiczności w terminie późniejszym.
Agata Smalcerz
 dyrektor Galerii Bielskiej BWA

Noc z kulturą w BWA

miejsce: BWA i willa Sixta
BiletyWstęp wolny
Galeria Bielska BWA

Bazyl

Galerie Lucyna Brzozowska (Abigail): Przystanek

z cyklu BTF prezentuje

Autorka będzie czytała swoje wiersze i ilustrowała zdjęciami.

Lucyna Brzozowska jest autorką trzech tomów poezji i współautorką dwóch antologii haiku. Animatorka spotkań poetyckich, organizatorka pokazów łączących słowo, obraz i dźwięk. Wypowiada się poprzez poezję, ale także fotografię i różne formy multimedialne. Czas wolny spędza w górach, uwielbia koty, ceni buddyzm zen.

Lucyna Brzozowska (Abigail): Przystanek

BiletyWstęp wolny
Bazyl

Gemini Park

Galerie 22. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

Alina Knycz: Łąki w Krempachach. Gemini Park zaprasza: 22. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

Na tegoroczną 22. edycję Ogólnopolskiego Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – organizowanego przez Dom Kultury Włókniarzy – 158 autorów nadesłało 350 prac. Oceniało je jury w składzie: prof. hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, dr hab. Krzysztof Dadak i Mariusz Horeczy. Finał konkursu odbył się 31 marca.

– Coraz trudniej dziś jednoznacznie tę sztukę zdefiniować, zarówno pod względem tematyki prac, jak i specyfiki warsztatowej. Stracił swoją aktualność pewien stereotyp artysty nieprofesjonalnego, definiujący go jako pasjonata, powodowanego przemożną chęcią tworzenia. Prace nadesłane na tegoroczny konkurs potwierdzają obserwowaną od jakiegoś czasu tendencję do ogromnej polaryzacji tej twórczości, co jest zapewne wypadkową osobistych biografii twórców, ogólną dostępnością sztuki i wiedzy o niej, wielością form kształcenia pozaakademickiego. Ma to oczywiste przełożenie na tworzone obrazy – powiedziała przewodnicząca jury konkursu prof. hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek. – Jury w swym werdykcie starało się docenić wszystkie prezentowane gatunki tematyczne i konwencje malarskie – od prac studyjnych, urzekających wrażliwością kolorystyczną, poprzez wypowiedzi oscylujące wokół symbolizmu czy też te bardziej niekonwencjonalne formalnie i treściowo. Brano pod uwagę także artystyczny poziom prezentowanych obrazów – w przypadku prac studyjnych – wszystkie komponenty malarskiego rzemiosła; w przypadku kreacji bardziej zindywidualizowanych – ich ekspresyjną nośność, adekwatność przekazu. Wybór jury miał na celu dowartościowanie wszystkich form wypowiedzi artystycznych poprzez ich najlepsze reprezentacje, bez preferowania określonej konwencji. Chodziło o podkreślenie wspomnianej mnogości postaw twórczych, obserwowanych w tym, ale i w poprzednich konkursach im. Ignacego Bieńka, jak też zaakcentowanie, że twórczość nieprofesjonalna daje – poza samą radością tworzenia – ogromną swobodę w zakresie środków malarskich, przekazywanych treści i języka sztuki – dodała prof. Giełdoń-Paszek.

Pierwszą nagrodę w tym konkursie – ufundowaną przez miasto Bielsko-Biała – jury przyznało Alinie Knycz z Kóz za obraz pt. Łąki w Krempachach. Laureatka odebrała ją z rąk zastępcy prezydenta miasta Lubomira Zawieruchy.

– Krempachy to niewielka miejscowość koło Nowego Targu. Kiedyś odwiedziłam tam koleżankę i zauważyłem, że krowy są tam obecne wszędzie, a ich wyprowadzanie na pastwiska nadaje rytm dnia. Można by powiedzieć, że jest to taki nieoficjalny symbol tej wsi. To mnie urzekło, dlatego postanowiłam utrwalić to na płótnie – mówiła Alina Knycz.

Zdobywczyni I nagrody na co dzień pracuje jako grafik komputerowy, malarstwem zajmuje się od kilku lat i jest ono dla niej pasją, odskoczną od zwykłego dnia. 

Drugą nagrodę otrzymała Lilla Bartnikowska z Olsztyna, a trzecią – Danuta Piętka z Wieliczki. Czwarte miejsce zajęła Dagmara Tupiec z Bielska-Białej, piąte – Maria Woithofer z Izabelina-Hornówki.

Wyróżnienia otrzymali: Czesława Gewiner, Iwona Szymczak, Krystyna Tylek-Czyż, Danuta Michałowicz, Barbara Adamiec, Ewa Szulkin, Grażyna Waśniewska, Urszula Klimczak, Zbigniew Krasoń, Romuald Romańczyk i Lucyna Kuboszek.  JacK

 

22. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka
BiletyWstęp wolny
Gemini Park

Dom Kultury w Kamienicy

Galerie Moi ukochani.

DK w Kamienicy, fot. Paweł Sowa. Dom Kultury w Kamienicy zaprasza: Moi ukochani.

Wystwawa plastyczna

Moi ukochani.
BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Kamienicy

Dom Kultury w Lipniku

Galerie Irena Zolich: pejzaże

Irena Zolich: pejzaże
BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Lipniku

Dom Kultury w Olszówce

Galerie 50 lat Bolka i Lolka

. Dom Kultury w Olszówce zaprasza: 50 lat Bolka i Lolka

Wystawa pokonkursowa.

50 lat Bolka i Lolka
BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Olszówce

Galerie Pocztówka z Bielska-Białej

Dk w Olszówce, fot. Paweł Sowa. Dom Kultury w Olszówce zaprasza: Pocztówka z Bielska-Białej

Otwarcie wystawy, rozdanie nagród.

Pocztówka z Bielska-Białej

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Olszówce

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

Galerie Jolanta Pilch: Z pól i łąk

Jolanta Pilch. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz zaprasza: Jolanta Pilch: Z pól i łąk

Na wystawie prezentowane będą obrazy przedstawiające różne oblicza natury, wykonane technikami: akwareli, grafiki czy tempery.

Jolanta Pilch: Z pól i łąk

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

Galeria Fotografii B & B

Galerie Janusz Fogler: Fotografie wybrane

Janusz Fogler: Fotografie wybrane. Galeria Fotografii B & B zaprasza: Janusz Fogler: Fotografie wybrane

Janusz Fogler
Studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat i habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych  w Warszawie. Fotograf z zamiłowania i zawodu, wydawca, nauczyciel akademicki. Autor książek i albumów fotograficznych. Swoje kontakty z działalnością wydawniczą i dziennikarską rozpoczął na studiach od współpracy z harcerskim wydawnictwem Horyzonty i tygodnikiem Polityka. Przez piętnaście lat pracował jako redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, a w 1993 roku odkupił tę firmę od skarbu państwa. W latach 2002-2003 był prezesem Ars Polony. Sprawował też funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Związku Polskich Artystów Fotografików, wiceprezesa Polskiej Izby Książki oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, w którym  mieszka do dziś. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem ministra kultury, odpowiedzialnym za pierwszą fazę przygotowań do polskiego wystąpienia w 2000 roku w roli gościa honorowego na targach książki we Frankfurcie. Sekretarz generalny Ruchu Stu. Od 2005 do 2011 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Oficyny Wydawniczej AURIGA. Od czerwca 2009 roku dziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Od grudnia 2009 roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2008 roku otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wcześniej otrzymał honorową odznakę PTWK  oraz S.A. ZAiKS, Medal Pamiątkowy PTWK za działalność na rzecz książki, Medal Pamiątkowy w uznaniu zasług dla S.A. ZAiKS oraz Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich . W lutym 2011 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk plastycznych, a 9 maja tego roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a następnie Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2012 roku został wybrany na drugą kadencję dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP, z którego w roku 2013 wyłonił się nowy Wydział Scenografii. W grudniu 2013 roku wybrano go również ponownie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

 

Janusz Fogler: Fotografie wybrane

BiletyWstęp wolny
Galeria Fotografii B & B

Galeria Wzgórze

Galerie Galeria Wzgórze - stałe wystawy

Galeria Wzgórze, fot. Paweł Sowa. Galeria Wzgórze zaprasza: Galeria Wzgórze - stałe wystawy

Stała ekspozycja prac Wojciecha Gawora, Anny Lampke, Wojciecha Sikorskiego, Jerzego Wróblewsiego, Jerzego Dmitruka, Leszka Stańki, Grafiki Pavela Hlavatego, Alicji Kotwicz, Tadeusza Kantora, Wojciecha Kossaka, Eugeniusza Wańka, Adeli Wiśniewskiej, Ernesta ZAwady, Antoniego Liszki, Ryszarda Pielesza, Małgorzaty Jenty, Rafała Bojdysa i wielu innych. Kolekcja Dzieł Andrzeja Szewczyka, pejzaże Jerzego Dudy-Gracza.

Galeria Wzgórze - stałe wystawy
BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Hulio Desmonta: Ukryte haitańskie o

Wystawa grafiki Eugenio D'Melona z Jamajki Autor W często zabawnych, absurdalnych lub ironicznych grafikach, zawiera subtelne, lecz mocne społeczne i polityczne komentarze. Urodzony w Hawanie w 1954 roku D'Melon wystawiał w kraju i zagranicą. Jego prace w tych wystawach wykraczają poza tradycyjne techniki grafiki; opierają się na montażu form, które produkuje, szukając zdjęć w magazynach, wycinając je dokładnie nożyczkami i wklejając je na papier Używa rzeczy biodegradalnych z recyklingu, D'Melon wyjaśnia swoje postmodernistyczne podejście, które obejmuje także odniesienie do znanych dzieł w historii sztuki. Zmieniam kontekst, przetwarzam na nowo obrazy, łącze jeden obraz z drugim i tworze nowy kontekst. Jeśli nie może znależć pewnych obrazów, których potrzebuje do kompozycji, tworzy je sam rysując, malując lub wycinając.

Hulio Desmonta: Ukryte haitańskie o
BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Eugenio D'Melon: grafika

Autor W często zabawnych, absurdalnych lub ironicznych grafikach, zawiera subtelne, lecz mocne społeczne i polityczne komentarze.
Urodzony w Hawanie w 1954 roku D'Melon wystawiał w kraju i zagranicą.
Jego prace w tych wystawach wykraczają poza tradycyjne techniki grafiki; opierają się na montażu form, które produkuje szukając zdjęć w magazynach, wycinając je dokładnie nożyczkami i, wklejając je na papier, używa rzeczy biodegradalnych z recyklingu, D'Melon wyjaśnia swoje postmodernistyczne podejście, które obejmuje także odniesienie do znanych dzieł w historii sztuki .
- Zmieniam kontekst, przetwarzam na nowo obrazy, łącze jeden obraz z drugim i tworze nowy kontekst - mówi autor. - Jeśli nie może znależć pewnych obrazów, których potrzebuje do kompozycji, tworzy je sam rysując, malując lub wycinając.  

Eugenio D'Melon: grafika
BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Karolina Kułakowska: malarstwo

Galeria Wzgórze, fot. Paweł Sowa. Galeria Wzgórze zaprasza: Karolina Kułakowska: malarstwo

Karolina Kułakowska (ur. 1985) – poetka, malarka. Dyplom zrobiła w 2011 roku z malarstwa u prof. Lecha Kołodziejczyka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 2007 roku ukazał się arkusz pt. Sztaluga w oknie. Publikowała głównie na witrynach internetowych. W 2010 r. jej wiersze zostały przetłumaczone na język angielski i zakwalifikowały się do wydawnictwa OFF_PRESS Zeszyty Poetyckie Competition. Laureatka nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki 2013 roku - Puste muzea, Zaułek Wydawniczy Pomyłka.

W pracy twórczej często dochodzi do swoistych interakcji pomiędzy światem wizualnym a światem słowa, czego efektem są poetyckie obrazy oraz malarskie wiersze. Malarstwo jej posiada spory ładunek emocjonalny, czasami dawkowany subtelnie, innym razem dosadnie. Prace abstrakcyjne skupiają się na penetracji materii, wyszukaniu barwy, natężeniu i temperaturze. Portrety natomiast w sposób liryczny ukazują charakter człowieka.

Karolina Kułakowska: malarstwo

BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Magdalena Solich: malarstwo

Magdalena Solich: malarstwo. Galeria Wzgórze zaprasza: Magdalena Solich: malarstwo

Magdalena Solich urodziła się w 1989 roku w Toruniu. W latach 2008-2010 kształciła się w Policealnej Szkole Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży w Toruniu. W 2010 roku rozpoczęła studia na kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 roku uzyskała dyplom z malarstwa sztalugowego, wykonany pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego. W tym samym roku wykonała również w ramach dyplomu z malarstwa ściennego w internacie szkół GiLA w Toruniu malarstwo o wymiarach 4,20m x 2,60m i 2,40m x 2,60m.

Za dyplom - cykl obrazów Afirmacja życia i natury w roku 2016 uzyskała wyróżnienie - obrazy zostały wybrane do wystawy Dyplomy 2015 w CSW w Toruniu (wystawa wyróżnionych dyplomów absolwentów Instytutu Artystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu) oraz nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Dotychczas brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Toruniu, Bielsku-Białej, Kowalewie-Pomorskim, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

Zajmuje się malarstwem i malarstwem ściennym. W jej malarstwie bardzo dużą wagę odgrywa kolor, inspiruje się głównie naturą.

Recenzje obrazów dyplomowych:
Dyplom Magdaleny Solich ma charakter bardzo osobisty i zindywidualizowany w zakresie formy plastycznej, łączy bowiem to co wynika ze świata myśli z tym co jest ekwiwalentem uczucia, czyli ekspresji i emocjonalności. Zachowując swą odrębność wynikającą z wolności wyboru formy twórczej wypowiedzi, świadomie łączy swą twórczość z tradycją polskiego koloryzmu.
prof. Lech Wolski

Autorka zapragnęła nadać swej rozsłonecznionej beztroskiej twórczości walor indywidualny, bardzo osobisty, radosny, pulsujący światłem i barwą, niegasnącą zmysłową wrażliwością na urodę świata. Tym samym zmierzyła się z twórczością polskich wielkich kolorystów, których przywołuje w swej pracy teoretycznej.
prof. Lech Wolski

Tytuł Afirmacja życia i natury w sposób symboliczny i abstrakcyjny zilustrowany jest na obrazach pani Magdaleny. Pozytywna energia wychodząca z obrazów działa na widza i nastraja optymistycznie. Afirmacja życia i natury oznacza pozytywny stosunek do istnienia, który wyraża Pani Magdalena w formie swoich prac malarskich energetycznym kolorem, czy lekkością pociągnięć pędzla Afirmacja życia to miłość do otaczającej nas rzeczywistości - ludzi, przyrody i ich wzajemnego współistnienia, tak jak współistnienie i przenikanie się form malarskich istnieje na obrazach dyplomowych autorki.
dr Iwona Szpak-Pawłowska

 

Magdalena Solich: malarstwo

BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Klub Nauczyciela

Galerie Warsztaty: akwarela

Prowadzenie Antoni Liszka.

Warsztaty: akwarela

BiletyWstęp wolny
Klub Nauczyciela

Galerie Barbara Walloschke: Ulotność

Klub Nauczyciela, fot. Paweł Sowa. Klub Nauczyciela zaprasza: Barbara Walloschke: Ulotność

Wystawa pasteli.

Barbara Walloschke: Ulotność

BiletyWstęp wolny
Klub Nauczyciela

Galerie Nasze malowane chwile

prace Aleksandry Kochowskiej i Małgorzaty Pieciukiewicz

Nasze malowane chwile

BiletyWstęp wolny
Klub Nauczyciela

Regionalny Ośrodek Kultury

Galerie Artyści spod Hrobaczej Łąki

Wystawa zbiorowa artystów z Kóz.
Artyści spod Hrobaczej Łąki - Aliny Knycz. Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza: Artyści spod Hrobaczej Łąki

Wystawa Artyści spod Hrobaczej Łąki to spotkanie z różnorodnymi osobowościami twórczymi, prezentującymi rozmaite postawy, posługującymi się bogatym spectrum technik i tworzyw. To spotkanie z artystami, których aktywność osadzona jest i była w różnych czasach i kontekstach. Łączy ich jedno - miejscowość Kozy. 

Mimo że wystawa przedstawia prace zaledwie pięciu osób, z Kozami - w ten czy inny sposób - związanych było rzecz jasna więcej twórców. W Kozach przyszedł na świat i wychował się Stanisław Oczko, założyciel i wieloletni dyrektor dzisiejszego Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz bielskiego Liceum Technik Plastycznych, przyjaciel artystów i środowisk twórczych, w tym grupy Beskid. Do niedawna mało kto wiedział, że Stanisław Oczko był również malarzem, który umiłował sobie pejzaż - szczególnie rodzimy. Tutaj w okresie dwudziestolecia międzywojennego rozpoczynały swą twórczość malarki amatorki Cecylia Tatoń i Zofia Cyankiewicz. Obrazy tej ostatniej, głównie portrety, do dziś zdobią ściany wielu koziańskich domów. W tym samym czasie swą malarską pasję rozwijała tu również zafascynowana polskim koloryzmem Anna Grabowska - uczennica uznanego malarza Leona Dołżyckiego. W latach 70. XX wieku zamieszkał w Kozach i tworzył Otton Boehn.

Właśnie Otton Boehn jest pierwszą spośród pięciu osób, z których twórczością spotkać się można na wystawie Artyści spod Hrobaczej Łąk". Pozostali to działający współcześnie malarze: Alina Jurzak, Alina Knycz, Henryk Reczko i rzeźbiarz, metaloplastyk Dariusz Fluder.

W Kozach tworzyło i nadal tworzy liczne grono plastyków. Nie sposób opisać czy choćby wymienić ich wszystkich. Można natomiast oglądać ich prace podczas organizowanych regularnie w przestrzeniach ekspozycyjnych Domu Kultury w Kozach, w tym w Pałacu Czeczów, wystaw czasowych prezentujących twórczość osób związanych z Kozami.

Sabina Piskorek-Oczko

Artyści spod Hrobaczej Łąki
BiletyWstęp wolny
Regionalny Ośrodek Kultury

Galerie Kalendarze

Galeria w rogu

Prace studentów ASP w Katowicach.

Kalendarze
BiletyWstęp wolny
Regionalny Ośrodek Kultury

Galerie Anna Makać: Biblia Pauperum

Anna Makać: Biblia Pauperum
BiletyWstęp wolny
Regionalny Ośrodek Kultury

Galeria Akademicka ATH

Galerie Od figuracji do abstrakcji

ATH, fot. Lucjusz Cykarski. Galeria Akademicka ATH zaprasza: Od figuracji do abstrakcji

Wystawa prac pedagogów Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pieknuch im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Od figuracji do abstrakcji

BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Galerie prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie dr hab. Grzegorz Mroczkowski: malarstwo

prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie dr hab. Grzegorz Mroczkowski: malarstwo

BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Galerie Prace wykładowców, asystentów i studentów Katedry Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Wystawa zorganizowana w ramach Festiwalu Eco Fun.
1-30 maja, wernisaż: 17 maja o godz. 14.00

Prace wykładowców, asystentów i studentów Katedry Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Ars Nova

Galerie Anna Wajda

Bielska Witryna Prezentacji Twórczości Artystycznej
Zdjęcie pracy artystki w załączeniu (akwaforta,akwatinta, Desiderium, 2015). Ars Nova zaprasza: Anna Wajda

Od 1 do 31 maja w Bielskiej Witrynie Prezentacji Twórczości Artystycznej swoje prace zaprezentuje Anna Wajda

Urodziła się 1982 roku w Bielsku-Białej. W 2008 r. ukończyła studia w cieszyńskim Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność grafika warsztatowa pod kierunkiem prof. Józefa Knopka. Obecnie, pracownik techniczny oraz doktorantka w Katedrze Grafiki w macierzystej uczelni. Tworzy jako grafik warsztatowy oraz ilustratorka książek dla dzieci. Swoimi pracami wyraża zachwyt nad dziełem stworzenia, natury i świata.

Ars Nova - galeria rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, Warsztaty ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Kurs zawodowy ceramiki i organizacji pracowni, Warsztaty, kursy fusingu. 

Anna Wajda
BiletyWstęp wolny
Ars Nova

Galeria PPP

Galerie prof. Lech Kołodziejczyk: Pierwotność utracona

prof. Lech Kołodziejczyk, praca

Wystawa w ramach Eco Fun festiwalu. Finisaż i spotkanie z autorem: 20 maja o godz. 19.00.

prof. Lech Kołodziejczyk: Pierwotność utracona
Eco Fun - logo. Galeria PPP zaprasza: prof. Lech Kołodziejczyk: Pierwotność utracona
BiletyWstęp wolny
Galeria PPP

Galeria Tadeo-Art

Galerie Galeria Tadeo-Art

Galeria Tadeo-Art, fot. z archiwum galerii

W wybraną niedzielę każdego miesiąca Galeria Tadeo-Art organizuje dzień otwarty. Jest to szczególna okazja do odwiedzenia galerii. W dniu drzwi otwartych obowiązują specjalne, promocyjne ceny na zakup obrazów. 

Galeria Tadeo-Art
Galeria Tadeo-Art, fot. z archiwum galerii. Galeria Tadeo-Art zaprasza: Galeria Tadeo-Art
BiletyWstęp wolny
Galeria Tadeo-Art

Muzeum Miejskie w Żywcu

Galerie U sąsiadów: Wystawa malarstwa współczesnego

Wystawa poplenerowa pleneru Raj na Połomiu oraz ekspozycja Widoki z Syros

W wystawie uczestniczą:  Andrzej Kacperek, Małgorzata Kacperek, Paweł Kotowicz, Adam Marczukiewicz, Stanisław Chomiczewski, Tomasz Klimczyk, Halina Nowicka, Halina Tymusz, Monika Krzakiewicz, Katarzyna Zawierucha, Anna Jagodowa, Kaja Solecka, Anita Benisch-Juda, Andrzej Borowski.

Wystawa pod patronatem honorowym rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisława Tabisza oraz Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa

U sąsiadów: Wystawa malarstwa współczesnego

BiletyWstęp wolny
Muzeum Miejskie w Żywcu

Galerie U sąsiadów: Wystawa malarstwa współczesnego

Wystawa poplenerowa pleneru Raj na Połomiu oraz wystawa Widoki z Syros.

 

Na wystawie prezentowane są prace artystów takich artystów, jak: Andrzej Kacperek, Małgorzata Kacperek, Paweł Kotowicz, Adam Marczukiewicz, Stanisław Chomiczewski, Tomasz Klimczyk, Halina Nowicka, Halina Tymusz, Monika Krzakiewicz, Katarzyna Zawierucha, Anna Jagodowa, Kaja Solecka, Anita Benisch-Juda, Andrzej Borowski.

Wystawa pod patronatem honorowym rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisław Tabisz oraz Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa.

U sąsiadów: Wystawa malarstwa współczesnego

BiletyWstęp wolny
Muzeum Miejskie w Żywcu


Do góry

Kontakt

Pełna Kultura
pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała
tel. 334971748
fax 334971716
email

Wersja mobilna

Aplikacja dla urządzeń
z systemem Android
opracowana przez Grupę 2Geeks

 

Galerie

Serwis internetowy Pełna Kultura używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji Zamknij