Willa Sixta, fot. Paweł Sowa Na zdjęciu willa Sixta
Rozmaitości

Zagłosuj na Modernizację Roku

  •  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
    pl. Ratuszowy 1
  •  Wstęp: on-line

Na dwa bielskie obiekty będzie można głosować w XXV edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Mowa o zrewitalizowanej zabytkowej Willi Teodora Sixta przy ulicy Mickiewicza 24 i kamienicy Pod Żabami przy ulicy Targowej 2.

Internetowe głosowanie pod adresem https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1 rozpoczęło się 1 kwietnia. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na podaną stronę internetową, wyszukać zgłoszony obiekt według województwa lub nazwy obiektu i kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos. Na podstronie należy podać imię i nazwisko, adres mailowy oraz zaznaczyć Nie jestem robotem - a po udanej weryfikacji kliknąć Zagłosuj. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować. Liczba oddanych głosów będzie aktualizowana o pełnej godzinie. Głosowanie potrwa do 10 maja br. do godziny 12.00.

Celem konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych modernizacji oraz nowych obiektów wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbywa się od lat na Zamku Królewskim w Warszawie.

Do konkursu można zgłaszać obiekty i budynki, których modernizacje, budowę zakończono do końca pierwszego kwartału br. w dwóch podstawowych kategoriach obiektów: nowy obiekt i modernizowany obiekt, wśród nich obiekty: drogowe, elewacje i termorenowacje, hotelarsko-turystyczne, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, mieszkalne, mostowe, ochrony środowiska, obszary i zespoły urbanistyczne, przemysłowe i inżynieryjne, sakralne, szkolnictwa, tereny zieleni, użyteczności publicznej, wnętrza, zabytkowe, nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Prawo zgłoszenia obiektu przysługuje: inwestorowi, wykonawcy i projektantowi. Ponadto obiekty mogą zgłaszać miasta, powiaty, gminy, instytucje, stowarzyszenia, developerzy – wszyscy którym zależy na dobru regionu i osiągnięciach lokalnej społeczności.

Do XXV edycji konkursu zgłoszono ponad 370 obiektów i inwestycji z całej Polski. W Bielsku-Białej to rewitalizacja zabytkowej Willi Teodora Sixta przy ulicy Mickiewicza 24. Inwestorem rewitalizacji był Urząd Miejski w Bielsku-Białej, wykonawcą firma Intravi Sp. z o.o. sp.k Bielsko-Biała Przedsiębiorstwo Budowlane Modular Sp. z o.o. Żywiec, a projektantem Biuro Architektoniczne Ars Architektura s.c. z Tychów.
Druga zgłoszona modernizacja to remont kamienicy przy ulicy Targowej 2 w Bielsku-Białej – kamienicy Pod Żabami. Inwestorem tego przedsięwzięcia była firma Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda, wykonawcą bielska Pracownia Konserwacji Zabytków Maria Osielczak, a projektantem Archiconcept Mikołaj Kowalczys, również z Bielska-Białej.

Remont willi zrealizowano dzięki projektowi pod nazwą Rewitalizacja willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, którego beneficjentem była Galeria Bielska BWA. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło około 5,5 mln zł. Całkowity koszt remontu to około 11 mln zł.

Zgodnie z projektem, willa to miejsce, gdzie odbywają się różnorodne zajęcia aktywizujące mieszkańców miasta. Działania społeczne są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a działania kulturalne i artystyczne przez Galerię Bielską BWA.

Główne prace w willi przy ul. Mickiewicza 24 objęły remont elewacji i tynków wewnętrznych, wymianę instalacji lub montaż nowych, jak np. grzewczej, przysposobienie piwnicy do celów użytkowych i budowę windy. Renowacji doczekał się też budynek dawnej wozowni i ogrodzenie wokół willi. Wszystko odbyło się z ogromną pieczołowitością, starannością i poszanowaniem oryginalnego wyglądu budynku i jego wnętrz oraz elementów.

Remont elewacji kamienicy Pod Żabami został przeprowadzony w ubiegłym roku. Prace prowadzone były na podstawie projektu opartego o badania stratygraficzne (warstw) oraz zachowaną ikonografię. Poza elewacją, remont przeszły także korytarz i klatka schodowa, wymieniona została również stolarka okienna w częściach wspólnych budynku. Podobnie jak w przypadku willi, tu również efekty modernizacji są imponujące.
Secesyjna kamienica, projektu bielskiego architekta Emanuela Rosta juniora, powstała w 1903 roku. Swoją nazwę - kamienica Pod Żabami – zawdzięcza postaciom dwóch biesiadujących żab umieszczonym na portalu od strony ulicy Targowej.
Dotację na remont kamienicy w wysokości 400.000 zł przekazało miasto.

organizator
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała strona internetowa: www.um.bielsko.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała