Myszki, szczurki i inne puchate gryzonie...  na zdjęciu myszka
Rozmaitości

Myszki, szczurki i inne puchate gryzonie...

  •  Dom Kultury im. Jacka Lecha
    ul. Żywiecka 302
  • Wstęp wolny

9. Konkurs Plastyczny z cyklu Postaci filmowe i bajkowe

Tematem przewodnim 9. Konkursu Plastycznego z cyklu Postaci filmowe i bajkowe w tym roku będą Myszki, szczurki i inne puchate gryzonie... Miejski Dom Kultury – Dom Kultury im. Jacka Lecha serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tym konkursie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz żywieckiego. Jego cel to kształtowanie wyobraźni młodych twórców, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, którzy poprzez prace plastyczne przedstawią i przypomną postaci myszek, szczurków i innych gryzoni jako bohaterów bajek i filmów.

- Pokażcie swoje talenty, artystyczną wrażliwość, uzdolnienia plastyczne, pomysłowość i kreatywność, przypominając wszystkim wasze ulubione postaci myszek, szczurków i innych puchatych gryzoni z bajek, baśni, filmów, opowiadań, wierszy, itp. Na wasze cudowne i niepowtarzalne prace czekamy do 15 marca 2024 r. – zapraszają organizatorzy konkursu.

Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy odbędą się 26 marca 2024 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury im. Jacka Lecha. Pracę wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do DK przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej, konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Prace oceniane będą w poszczególnych grupach wiekowych: 
a. I-III klasy szkoły podstawowej,
b. IV-VI klasy szkoły podstawowej,
c. VII-VIII klasy szkoły podstawowej,
d. szkoły ponadpodstawowe.

Technika prac – dowolna, płaska. Format prac – dowolny, ale nie większy niż A3.

W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie tylko jedną pracę plastyczną. Praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa, telefon kontaktowy. Bez tych danych prace nie będą oceniane.

Ostateczny termin i miejsce dostarczenia (nadesłania) prac to 15 marca 2024 r. do godz. 12.00 w Domu Kultury im. Jacka Lecha przy ul. Żywieckiej 302 43-310 w Bielsku-Białej z dopiskiem na kopercie: Konkurs Plastyczny – Myszki, szczurki i inne puchate gryzonie... 

Jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody i dyplomy. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących wystawie pokonkursowej, lokalnych mediach oraz na profilu facebookowym oraz Instagramie organizatora. 

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

organizator
Dom Kultury im. Jacka Lecha
ul. Żywiecka 302, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338163457, 509850057
mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl   strona internetowa: https://www.facebook.com/domkulturymikuszowice/

dawniej Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich - Mikra

Wydarzenia    

Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała