Empatia i wielokulturowość Na zdjęciu plakat imprezy
Rozmaitości

Empatia i wielokulturowość

  •  Fundacja Teraz Ulica
    pl. Wolności 4
  •  Wstęp: zapisy

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć i warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej skierowanych do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

9 grudnia w godz. 10.00-18.00 szkolenie dla nauczycieli/ek i edukatorek/ów. Osoby uczestniczące poznają narzędzia i metody warsztatowe, które pomogą im
podejmować w swojej pracy tematy związane z wielokulturowością, migracjami oraz przeciwdziałaniem islamofobii, a także kształtować wśród młodzieży postawy otwartości na
drugiego człowieka.

 

organizator
Fundacja Teraz Ulica
pl. Wolności 4, 43-300 Bielsko-Biała
mail: terazulica@gmail.com   strona internetowa: https://www.terazulica.com/?fbclid=IwAR1WoYqVMvosKWKz_aA7ezF712y6ZspbOHBDxwzr-u8uYs2G_oWt-zOmgEQ


Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała