Zadymka for Africa Na zdjęciu plakat koncertu
Muzyka

Zadymka for Africa

  •  Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
    ul. Słowackiego 27,
  •  Bilety: 100 zł

27 stycznia 2023 roku o godz. 19.00 w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej odbędzie się koncert charytatywny na rzecz wsparcia budowy pierwszej szkoły muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej.

– Z propozycją organizacji koncertu zgłosił się do mnie Piotr Wojtasik. Ten wybitny trębacz, kompozytor i pedagog był w 2022 roku rezydentem – wykładowcą w African Music School, szkole muzycznej, którą założył i rozwija w Republice Środkowoafrykańskiej polski misjonarz br. Benedykt Pączka. – o idei koncertu mówi Jerzy Batycki, twórca Bielskiej Zadymki Jazzowej. – Piotr jest pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył w AMS. Namówił grupę wybitnych, polskich muzyków do udziału w koncercie, z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie budowy i działalności tej pierwszej w Republice Środkowoafrykańskiej szkoły muzycznej. Koncert odbędzie się na miesiąc przed jubileuszową 25. edycją Bielskiej Zadymki Jazzowej i zatytułowany będzie „Zadymka for Africa”, a swój udział w nim potwierdzili; Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek, Stanisław Sojka, Maciej Sikała, Bernard Maseli, Michał Tokaj, Michał Barański, Kazimierz Jonkisz, Marcin Kaletka, Ireneusz Głyk, Piotr Matusik i pomysłodawca - Piotr Wojtasik. W organizację koncertu włączyło się również miasto Bielsko-Biała i Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.

– Republika Środkowoafrykańska od blisko 10 lat pogrążona jest w walkach zbrojnych i konfliktach. W tym jednym z najuboższych państw świata aż 65% dzieci zmuszana jest do pracy fizycznej lub wcielana do wojska, a władze przez ponad pół wieku nie wybudowały ani jednej szkoły. AMS działa, wykorzystując slogan: "Instrumenty zamiast broni". Zdecydowaliśmy się pracować z miejscową młodzieżą i ich rodzinami, dając dzieciom szansę na pozytywną drogę życiową. – tak o szkole mówi jej pomysłodawca, polski misjonarz, brat Benedykt Pączka. – Projekt AMS rozwijamy od 2015 roku. W Polsce pomagają nam przyjaciele, którzy od 2020 roku działają w ramach nowo powstałej fundacji AKEDA. Wspólnie wybudowaliśmy pierwsze budynki szkoły i przystosowaliśmy je do użytkowania. Szkoła rozwija się również dzięki muzykom, którzy przylatują do AMS, aby uczyć naszą młodzież (zazwyczaj na okres jednego semestru). Jesteśmy pozytywną iskrą w kraju, gdzie dzieci znają głód i strach. AMS jest pozytywnym sygnałem, który wysyłają Polacy do ludności w RŚA. – kontynuuje br. Pączka.

Fundacja AKEDA powstała w 2020 roku z inicjatywy Piotra Gajdy oraz osób związanych z bratem Benedyktem Pączką. Fundacja AKEDA stawia sobie za cel pomoc ludziom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem ludności
afrykańskiej. Jej flagowym projektem jest African Music School, dla której organizuje finansowanie. Od lutego 2022 r. jest również mocno zaangażowana w pomoc dla uchodźców ukraińskich w Polsce.

Bilety dostępne na: bilety24.pl

Dochód z biletów bezpośrednio zasili konto Fundacji AKEDA, zarejestrowanej w KRS pod numerem: 0000842372.
organizator: Stowarzyszenie Sztuka Teatr
partnerzy koncertu: Miasto Bielsko-Biała, Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, Fundacja AKEDA, Bilety24.pl.

https://www.africanmusicschool.com/pl/
https://akeda.org/
https://www.zadymka.pl/
https://www.bck.bielsko.pl/
 

organizator
Stowarzyszenie Sztuka Teatr
ul. Mostowa 5, pokój 320, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 577348072
mail: biurofestiwalowe@zadymka.pl   strona internetowa: www.zadymka.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała