Wakacje w bibliotece: Poczuj, dotknij, zobacz! Literatura to nie tylko zasługa pióra  Na zdjęciu plakat imprezy
Książki

Wakacje w bibliotece: Poczuj, dotknij, zobacz! Literatura to nie tylko zasługa pióra

  •  Książnica Beskidzka
    ul. Słowackiego 17a
  • Wstęp wolny

Wakacyjnym zajęciom towarzyszy konkurs Literackie pobudzenie zmysłów, szczegółowe informacje na plakatach i na stronie internetowej www.ksiaznica.bielsko.pl.

Literackie pobudzenie zmysłów – literatura to nie tylko zasługa pióra Konkurs artystyczny ma charakter edukacyjny i polega na samodzielnym przygotowaniu dowolną techniką pracy artystycznej na temat Literackie pobudzenie zmysłów. Uczestnik ma za zadanie przygotować pracę związaną z ulubionym bohaterem literackim lub motywem literackim niestandardową techniką – można użyć np. kawy, herbaty, trawy, burakiem – wszystkiego z czego można uzyskać kolor. Pracę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Działu Animacji, Promocji i Marketingu. Konkurs organizowany jest przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej i będzie trwał od 01.07.2024r. do 16.08.2024r. • konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 16 lat • konkurs jest jednoetapowy • technika wykonania pracy jest dowolna • prace nie mogą być jak dotąd nigdzie publikowane • do pracy należy dołączyć swoje dane: - imię i nazwisko - wiek - telefon kontaktowy • prace należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 16.08.2024r. włącznie na adres Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. J. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała), osobiście do poszczególnych filii lub do Działu Animacji, Promocji i Marketingu (ul. J. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała) • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I kat.: do 10 lat II kat.: 11-16 lat • prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana w tym celu jednorazowo przez Organizatora. • jury oceni wszystkie prace punktowo, biorąc pod uwagę: – wartość merytoryczną pracy – atrakcyjność przekazu graficznego (estetyka pracy) • praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu • dyskwalifikacja pracy może nastąpić ze względu na: brak zgodności z tematem • w każdej z powyższych kategorii można otrzymać od 0-10 pkt. Maksymalna ilość punktów, którą może przyznać jury to 10 • ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nastąpi 22.08.2024 r. podczas zakończenia wakacji w Książnicy Beskidzkiej, ul. Juliusza Słowackiego 17a • dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatora • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu

organizator
Książnica Beskidzka
ul. Słowackiego 17a, Bielsko-Biała
tel. 338228221
mail: biblioteka@mail.um.bielsko.pl   strona internetowa: ksiaznica.bielsko.pl

KB proponuje udział w zajęciach licznych klubów czytelniczych, klubów dyskusyjnych, klubu filmowego i w cyklicznych zajęciach organizowanych w gmachu głównym książnicy i jej filiach. Wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Książnicę Beskidzką jest bezpłatny.
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała