Święto Liczby Pi Na zdjęciu plakat konkursu
Rozmaitości

Święto Liczby Pi

  •  Dom Kultury w Starym Bielsku
    ul. Sobieskiego 307A (budynek OSP Stare Bielsko)
  • Wstęp wolny

Dom Kultury w Starym Bielsku zaprasza do udziału w kreatywnym konkursie foto-plastycznym z okazji Święta Liczby Pi!

Kreatywny konkurs foto-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Urok Liczby Pi - dla uczniów klas I-IV – polega na przygotowaniu prac plastycznych najciekawiej przedstawiających liczbę Pi (w dowolnej technice plastycznej, za wyjątkiem użycia grafiki komputerowej).

Śladami Liczby Pi – dla uczniów klas V-VIII – polega na wykonaniu fotografii związanej z liczbą Pi -przedmiotu/przedmiotów przedstawiających w naszym otoczeniu liczbę Pi lub czegoś, co ma z nią związek. Możliwe jest również ciekawe przedstawienie oszacowania wartości liczby Pi.

Na prace DK czeka do 10 marca 2022 r. Prace należy nadsyłać wyłącznie drogą mailową (poprzez zrobienie im zdjęć lub skanów) na adres: starebielsko@mdk.bielsko.pl w tytule maila: Święto liczby Pi.

W treści maila należy dołączyć klauzulę: Zapoznałem/łam się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie Kreatywnego konkursu foto-plastycznego: Święto liczby Pi.

NAGRODY!

I miejsce – voucher - 2 średnie pizze;

II miejsce – voucher - 1 średnia pizza;

III miejsce – voucher – piernik.

Do każdej nagrody dołączony będzie napój piccolo!

Nagrody ufundowała Pizzeria Demonios z Bielska-Białej!

Ogłoszenie wyników nastąpi w Święto liczby Pi, czyli 14 marca na Facebooku Dom Kultury Stare Bielsko. Organizatorzy konkursu w celu przekazania nagród rzeczowych skontaktują się indywidualnie z laureatami i jeśli będzie taka możliwość odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny tu: https://www.mdk.bielsko.pl/dkstarebielsko/wydarzenie/swieto-liczby-pi-konkurs-foto-plastyczny

organizator
Dom Kultury w Starym Bielsku
ul. Sobieskiego 307A (budynek OSP Stare Bielsko), Bielsko-Biała
tel. 602529103 strona internetowa: https://www.facebook.com/domkulturystarebielsko/


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała