Fot. Agnieszka Kałamała
Rozmaitości

Śladem dyliżansów po ulicy 11 Listopada

  •  Stowarzyszenie Olszówka
    al. Armii Krajowej 141/55
  •  Wstęp: zapisy

Stowarzyszenie Olszówka zapraszana na kolejną wycieczkę po Bielsku-Białej. Na co dzień przemieszczając się ulicami naszego miasta, nie zdajemy sobie sprawy, że od siedmiu wieków tymi samymi ulicami poruszali się nasi przodkowie, a kierunek ich wędrówek i kształtowanie zabudowy miasta determinował splot wydarzeń historycznych. To chcemy pokazać! Tym razem przemierzymy małopolską część Bielska-Białej.

Wędrując ulicą 11 Listopada, pokonujemy Bielsko-Bialski odcinek traktu cesarskiego, który odegrał niebagatelna rolę w procesie zrastania się obu miast. A wszystko zaczęło się za sprawą budowy w latach 70. i 80. XVIII wieku drogi łączącej Wiedeń i Lwów, po zaborze przez Austrię małopolskiej części Bielska-Białej. Wytyczono wtedy nową oś urbanistyczną, wzdłuż której pojawiła się józefińska zabudowa, będąca dziś pięknym świadectwem historii. W ten sposób dzisiejsza ulica 11 Listopada przyczyniała się do połączenia Bielsko i Białą w jedna całość. W Białej wytyczono najpierw stary, później, nieco dalej na wschód, nowy rynek. Tak ukształtowało się centrum naszego dwumiasta. Most na rzece Białej stał się symbolicznym łącznikiem. Bielsko i Biała stały się w wieku XIX znaczącym ośrodkiem przemysłowym, głównie sukienniczym, łączącym śląskie i małopolskie tradycje. Od końca wieku XVIII, po nowo utworzonym trakcie cesarskim wzdłuż miast rzemieślników i kupców zaczęły podążać dyliżanse z podróżnymi pomiędzy Wiedniem a Lwowem. Przejdziemy się ich śladem.

Termin:  27 września, spotkanie o godz. 10.00.
Prowadzący: Piotr Kenig.
Trasa – jeden z odcinków Traktu Cesarskiego, od mostu na Białej w kierunku wschodnim.

Następne terminy będą sukcesywnie podawane.

Zapisy:

Uwaga! Prawo do uczestnictwa w wycieczce mają osoby, które dostaną potwierdzenie po uprzednim zarejestrowaniu oraz wypełnieniu formularzy.

Chętnych organizatorzy proszą o kontakt: stowarzyszenieolszowka@gmail.com, tel. 693 315 998

Wycieczki są bezpłatne. Dofinansowanie – miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1% odpisu z podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Patronat – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

organizator
Stowarzyszenie Olszówka
al. Armii Krajowej 141/55, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338161196
mail: olszowka@free.ngo.pl  


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała