Laureatka Lipy, za nią Janusz Kohut przy fortepianie i poeta Tomasz Jastrun
Książki

Lipa 2020

  •  Spółdzielcze Centrum Kultury Best
    ul. Jutrzenki 18
  •  Wstęp: on-line

Teksty na Lipę można przysyłać elektronicznie

Organizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa – najstarszego, organizowanego nieprzerwanie od 1983 roku, konkursu literackiego w Polsce – w związku z epidemią postanowili ułatwić wysyłanie dzieciom i młodzieży utworów na konkurs i w regulaminie imprezy uwzględnili – po raz pierwszy w historii Lipy – przekazywanie prac pocztą elektroniczną. Mają też nadzieję, że młodzi ludzie podejmą propozycję pisania tekstów o zarazie.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii Wasza twórczość literacka może być bardzo utrudniona. Z drugiej jednak strony – zmaganie z narastającymi uciążliwościami życia
w domowej niewoli może stanowić źródło inspiracji. Pod pewnymi względami stan epidemii zaczyna bowiem przypominać stan wojenny, który był doświadczeniem życia naszego pokolenia. Waszym przeżyciem pokoleniowym jest teraz zaraza i wprowadzone przez władze restrykcje i nakazy. Myślimy, że macie szanse, aby sprostać zarazie literacko: ujawnić codzienną tragedię, makabrę i groteskę. Z własnego doświadczenia wiemy, że dobrze w tym celu pisać dziennik. Można też szkicować własne czy cudze przypadki życiowe na bieżąco, aby później zrobić z nich wycyzelowane perełki literackie – werystyczne, brutalne lub subtelne opowiadania, błyskotliwe nowele, poetycką prozę. W literackim „zwalczaniu” pandemii ważna jest szybkość, gdyż nawet wspaniałe realia i szczegóły po pewnym czasie odchodzą na zawsze w niepamięć. Ergo: zadbajcie o to, aby – jak mawiał Czesław Miłosz – spisać czyny i rozmowy.

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do piór i klawiatur. Dla najlepszych znajdzie się miejsce w lipowej antologii z setką najcelniejszych prac stu młodych artystów pióra. Wierzymy, że efekt będzie poruszający, co najmniej jak Orkanowy Pomór lub Dżuma Camusa – piszą dyrektorka Spółdzielczego Centrum Kultury Best Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany Irena Edelman oraz juror Jan Picheta, życząc młodym autorom dużo dobra, weny i zdrowia.

Konkurs organizowany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany pod patronatem prezydenta Bielska-Białej. Corocznie bierze w nim udział kilkuset młodych autorów z całej Polski – w 2019 roku 509 osób nadesłało w sumie 1.206 utworów. Jurorami przeglądu byli w minionych latach m.in. Ernest Bryll, Anna Janko, Tadeusz Śliwiak, Michał Zabłocki, ks. prof. Józef Tischner. Od lat jury pracuje w stałym składzie, tworzą je: przewodniczący Tomasz Jastrun, Juliusz Wątroba, Jan Picheta oraz Irena Edelman.

Lipa to konkurs, w którym nie przyznaje się pierwszych nagród – finalistów jest zawsze stu i sto ich utworów trafia do wydawanej każdego roku antologii. Laureatami Lipy było wiele osób dziś ważnych dla polskiej kultury.

Tematyka i rodzaj literacki nadsyłanych na konkurs utworów są dowolne. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie sześć tekstów W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice – opiekunowie prawni (Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia).

Utwory wraz z załącznikami można również przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem:

lipa@sm-zlotelany.pl 

Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2020 r. Jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna wybierze 100 prac 100 najlepszych autorów, które będą opublikowane w lipowej antologii. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.pl do 7 września 2020. Laureaci zostaną powiadomieni listownie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 23 października 2020 r.

Pytania można kierować pod adresem e-mail: lipa@sm-zlotelany.pl  – regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl   

organizator
Spółdzielcze Centrum Kultury Best
ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 334990813, 334990833
mail: sckbest@gmail.com   strona internetowa: www.sckbest.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała