Szkoła w Białej im Tadeusza Kościuszki, początek XX wieku ze zbiorów Jacka Kachla Na zdjęciu Szkoła w Białej im Tadeusza Kościuszki
Książki

Pierwsza Polska Szkoła Powszechna w Białej

  •  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM
    ul. Legionów 25,
  • Wstęp wolny

Konferencja popularno-naukowa

program:

15.00 – otwarcie konferencji

15.15-15.45 dr Grzegorz Wnętrzak (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) – Rola edukacji w rozwoju polskiego życia narodowego na pograniczu Galicji i Ziemi Cieszyńskiej na przełomie XIX i XX wiek

15.45-16.15 dr Mirosława Bednarzak-Libera (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie) - Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej i powiecie na tle sytuacji oświatowej w Galicji

16.15-16.45 dr Ewa Janoszek (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne) - Budynek pierwszej Polskiej Szkoły Ludowej w Białej i jego przekaz artystyczno-ideowy

16.45-17.15 Urszula Rukasz, Wojciech Janusz (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej) - Edukacja regionalna w praktyce szkolnej

organizator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej
ul. Barlickiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 693871681
mail: tmzbb@onet.pl  


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała