Opowieści na doBBranoc... Na zdjęciu plakat konkursu
Książki

Opowieści na doBBranoc...

  •  Park Słowackiego
    ulica Juliusza Słowackiego 27,
  • Wstęp wolny

Dni Bielska-Białej: Seniorzy napisali bajki, dzieci stworzyły do nich ilustracje - w efekcie powstała książka z oryginalnymi opowieściami. Wszystko pod wspólną nazwą Opowieści na doBBranoc... Nad całością czuwa Dom Kultury w Wapienicy.

Opowieści na doBBranoc... to międzypokoleniowy i długofalowy projekt społeczno-kulturalny integrujący dzieci, młodzież i seniorów. Dom Kultury w Wapienicy  realizował go w sezonie artystycznym 2021-2022 ze wszystkimi placówkami MDK, Wydziałami - Kultury i Promocji oraz Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także Książnicą Beskidzką. Przedsięwzięcie polega na wspólnym i długoterminowym działaniu seniorów i dzieci. Seniorzy napisali bajki, dzieci stworzyły do nich ilustracje - w efekcie powstała książka z oryginalnymi opowieściami. Wszystko pod wspólną nazwą Opowieści na doBBranoc... Nad całością czuwa Dom Kultury w Wapienicy.

Projekt został objęty patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

organizator
Dom Kultury w Wapienicy
ul. Cieszyńska 398, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338184148 strona internetowa: https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/Dom-Kultury-w-Wapienicy-337512683094352/


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała