Karnawałowe Duo-Solo Na zdjęciu plakat imprezy
Rozmaitości

Karnawałowe Duo-Solo

  •  Dom Kultury w Komorowicach
    ul. Olimpijska 16
  •  Wstęp: wpisowe wg cennika

8. Ogólnopolski Przegląd Taneczny Karnawałowe Duo-Solo

Dom Kultury w Komorowicach zaprasza wszystkich pasjonatów tańca, do udziału w organizowanym co roku ogólnopolskim przeglądzie tanecznym. Prezentacja solowych występów odbędzie się 5 lutego 2022r. o godz. 9.00, uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokaz laureatów tego samego dnia o godzinie 16.30. Prezentację duetów zaplanowano 6 lutego 2022r. o godz. 9.00, ogłoszenie wyników oraz pokaz laureatów tego samego dnia o godz. 16.30.

W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych, średnich, młodzież oraz dorośli z ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych. Przegląd rozgrywany jest w dowolnej technice tanecznej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden układ taneczny w danej kategorii, a czas prezentacji nie może przekroczyć 2,5 min. Warunkiem udziału w przeglądzie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do 24 stycznia 2022r. na adres komorowice@mdk.bielsko.pl lub pocztą na adres: Dom Kultury w Komorowicach ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 815 87 38, 571 229 432 oraz opłacenie akredytacji w wysokości 20 zł za solo, 30 zł za duet (w przypadku uczestnictwa kilku kategoriach, należy zapłacić akredytację za każdy udział). Liczba miejsc ograniczona. 
Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatorów. Jury zastrzega sobie zamknięcie listy zgłoszeń przed 24 stycznia 2022r. w przypadku dużej liczby chętnych.

Regulamin i karta zgłoszenia znajduja się na stronie: www.mdk.bielsko.pl/dkkomorowice/wydarzenie/viii-edycja-ogolnopolskiego-przegladu-tanecznego-karnawalowe-duo-solo

organizator
Dom Kultury w Komorowicach
ul. Olimpijska 16, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338158738 strona internetowa: https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/Dom-Kultury-Komorowice-Krakowskie-257719874874420/


Wydarzenia    

Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała