Górolski żywobyci… Na zdjęciu plakat spotkania Górolski żywobyci
Książki

Górolski żywobyci…

  •  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
    ul. Komorowicka 48
  •  Wstęp: on-line

Z okazji Roku Górali Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała spotkanie on-line dla nauczycieli i osób zainteresowanych edukacja regionalną pt. Górolski żywobyci… – wiosenne zwyczaje i obrzędy dawnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

27 kwietnia o godz. 17.00 edagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza nauczycieli róznych przedmiotów zainteresowanych regionem i edukacją regionalną na spotkanie on-line, które idealnie wpisuje się w obchody Roku Górali. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli, wychowawców pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej, w korelacji z aktualną podstawą programową. Na webinarium uczestnicy dowiedzą się jak przygotować ciekawe zajęcia z edukacji regionalnej, wykorzystując wiosenne zwyczaje ludowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

forma: zdalna na platformie Clickmeeting

program szkolenia:
Grupy etniczne na Śląsku Cieszyńskim.
Wprowadzenie w świat tradycji obyczajów i kultury mieszkańców regionu.
Wiosenne obrzędy i zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim, ich przeobrażanie oraz procesy powodujące zanikanie tradycji kultury ludowej.
Edukacja regionalna w świetle obowiązującej podstawy programowej.
Przegląd dobrych praktyk z zakresu edukacji regionalnej.

Webinar poprowadzi Jadwiga Picha - dr nauk humanistycznych, nauczyciel bibliotekarz cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, trener wspomagania szkół, autorka i współautorka publikacji dotyczących kultury książki na Śląsku Cieszyńskim.

formularz zgłoszeniowy: https://pbw.bielsko.pl/.../739-zaproszenie-na-webinarium...

organizator
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338124577, 338126951
mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl   strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl

poniedziałek - piątek: godz. 9.00-19.00; sobota: godz. 9.00-14.00
Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała