hol Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej Na zdjęciu hol Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
Rozmaitości

Dzień otwarty dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

 •  Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
  ul. Słowackiego 27,
 • Wstęp wolny

Dni Bielska-Białej. 70-lecie połączenia Bielska i Białej

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej planuje zorganizowanie Dnia otwartego dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, podczas którego, wzorem lat ubiegłych, zorganizowane zostaną stanowiska informacyjne dla zaproszonych gości oraz prowadzone będą prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania czy bezpieczeństwa. Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język migowy. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone zostaną m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowy Urząd Pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze w jednym miejscu będą mogły uzyskać informacje o przysługujących im uprawnieniach czy ulgach, ale także dowiedzieć się o instytucjach działających na ich rzecz oraz o realizowanych projektach i programach.

Stanowiska informacyjne

 • Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej
 • Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędy Skarbowe
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Komenda Miejska Policji
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Prelekcje i debata

  10:00 – 11:00 Dominik Chałupnik – fizjoterapeuta, prezes Fundacji Vitall – Zdrowy oddech

  11:00 – 12:00  Marta Ostój-Niewiadomy – dietetyk – Zasady zdrowego odżywiania dla osób starszych i z niepełno sprawnościami

  12:00 – 13.00 dr n. o kult. fiz. Izabela Zając-Gawlak - Aktywniej znaczy zdrowiej - czyli jak zadbać o własną sprawność

 • 13:00 – 14:00 Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – Bezpieczeństwo seniorów i osób z niepełnosprawnościami

   

   

organizator
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 334971499 strona internetowa: www.um.bielsko.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała