dr Wanda Matras-Mastalerz: Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii Plakat Biblioteki terapeutycznej
Książki

dr Wanda Matras-Mastalerz: Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii

  •  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
    ul. Komorowicka 48
  •  Wstęp: on-line, 60 zł

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii - dr Wanda Matras-Mastalerz, autorski program warsztatów
17.11.2020 r. godz. 14.30 - 17.30

Nasze wydarzenie zmienia status na online na platformie Zoom, więc w szkoleniu może wziąć udział większa liczba zainteresowanych. Podwajamy limit miejsc  Informujemy także, iż przedsięwzięcie będzie organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału oraz materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia są skierowane do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz wychowawców uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych. Organizatorem warsztatów jest Oddział TNBSP oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

Szkolenie rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej.

Program:
Biblioterapia - strategie, teksty, i formy wykorzystania literatury w edukacji, profilaktyce i wychowaniu.
Biblioterapia w promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień.
Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci, koncentracji i rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe młodzieży.
Afirmacja sensu i radości życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów literackich.
Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, ze spectrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
Literatura motywacyjna i jej wykorzystanie w biblioterapii.
Scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego, np. przeciwdziałającego zachowaniom agresywnym, wzmacniającego poczucie własnej wartości, rozwijającego empatię i chęć niesienia pomocy innym.

dr Wanda Matras-Mastalerz
adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Miejsce: Platforma Zoom
Koszt warsztatów: 60 zł
Czas: 180 min.
liczba miejsc: 40 

organizator
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338124577, 338126951
mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl   strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl

poniedziałek - piątek: godz. 9.00-19.00; sobota: godz. 9.00-14.00
Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała