Ścieżka nad Reglami - cz. II (Tatry Zachodnie)
Rozmaitości

Ścieżka nad Reglami - cz. II (Tatry Zachodnie)

  •  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
    ul. 3 Maja 1
  •  Wstęp: 50, 45 zł

Trasa: Wylot Doliny Małej Łąki – Dolina Małej Łąki – Przysłop Miętusi (1189 m n.p.m.) –Dolina Kościeliska – Kominiarski Przysłop (1124 m n.p.m.) – Dolina Lejowa –Kominiarska Przełęcz (1307 m n.p.m.) – Dolina Chochołowska – Siwa Polana (dystans: 15,6 km, czas przejścia: 6,30 godz., suma podejść: 681 m)

Wyjazd: godz. 7.00 (zbiórka na dolnej płycie dworca PKS o godz. 6.45)

Powrót: ok. 19:00

Koszt: 45 zł (członkowie PTT), 50 zł (pozostali), w tym: przejazd, ubezpieczenie, przewodnik,

bilet wstępu do TPN (płatne przelewem na konto Oddziału PTT w Bielsku-Białej: 04 1940 1076

3102 8989 0000 0000, tytuł przelewu: wycieczka 20200905 – imię i nazwisko)

Dodatkowe informacje:

 zapis na wycieczkę jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wycieczek

(www.bielsko.ptt.org.pl/regulamin-wycieczek)

 w związku z wytycznymi na czas pandemii COVID-19 podczas podróży transportem

zbiorowym konieczne jest zasłonięcie ust i nosa (maseczka, chustka itp.)

wymagane obuwie i ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych

Wycieczkę prowadzi:

Piotr Piętka (przewodnik górski tatrzański)

Zgłoszenia i kontakt:

Biuro Podróży BESKID-TOUR

e-mail: beskid@beskid-tour.com.pl

tel.: 33 812-38-27 i 33 812-65-79 (w godz. 9:00-12:00) lub 668-165-597

Wycieczka dofinansowana przez Gminą Bielsko-Biała w ramach zadaniapn. Wycieczki w dobrym Towarzystwie

organizator
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
ul. 3 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 661536667
mail: bielsko@ptt.org.pl   strona internetowa: www.bielsko.ptt.org.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała