Zielony Kontener, fot. Arka
Rozmaitości

Dajemy rzeczom drugie życie

  •  Arka Fundacja Ekologiczna
    ul. Kosmiczna 15 b
  • Wstęp wolny

Przywieź nam niepotrzebne rzeczy! Pomóż dzieciom z domów dziecka - zachęca Fundacja Ekologiczna Arka, zapraszając wszystkich 27 czerwca w godz. 11.00-15.00 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Straconki 1 na Charytatywny Kiermasz Ekologiczny.

Arka zbiera od uczestników akcji niepotrzebne rzeczy - m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy i wiele innych – i zwykle raz w miesiącu w sobotę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych vis-à-vis Gemini Park organizowany jest charytatywny kiermasz. Partnerem Charytatywnego Kiermaszu Ekologicznego są miasto Bielsko-Biała, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Zakład Gospodarki Odpadami.

- Cieszy nas możliwość organizowania lokalnej akcji, nowoczesnej i tradycyjnie łączącej tematykę ekologiczną ze społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie, spotykając się z ogromnym zainteresowaniem, a jeszcze możemy promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej – mówi prezes Arki Wojciech Owczarz.

Każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Arka proponuje dobre rozwiązanie. Można te rzeczy przywieźć do PSZOK, a ekolodzy z tej fundacji dadzą im drugie życie i jeszcze wspólnie pomożemy potrzebującym dzieciom. Pozyskane w ramach akcji środki przeznaczane są dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i szkół – z przeznaczeniem na sfinansowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych.

 To naturalne, że dołączamy się do tej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie np. poprzez danie im drugiego życia, a dopiero później selektywna zbiórka oraz przekazanie odpadów do recyklingu – przekonuje prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek. - Wszyscy zainteresowani mogą cały czas nam przywozić rzeczy na akcję w godzinach pracy PSZOK-u. Rzeczy te będą gromadzone w naszym Zielonym Kontenerze – dodaje prezes.

organizator
Arka Fundacja Ekologiczna
ul. Kosmiczna 15 b, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338194653, 609333504
mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl   strona internetowa: fundacjaarka.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała