Zielony Kontener, fot. Arka
Rozmaitości

Dajemy rzeczom drugie życie

  •  Arka Fundacja Ekologiczna
    ul. Kosmiczna 15 b
  • Wstęp wolny

Charytatywny Kiermasz Ekologiczny

Na totalną letnią wyprzedaż z Zielonego Kontenera – czyli na Charytatywny Kiermasz Ekologiczny – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Leszczyńskiej/Straconki zaprasza 29 sierpnia Fundacja Ekologiczna Arka wraz z partnerami: Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego oraz Zakładem Gospodarki Odpadami.
Arka zbiera od uczestników akcji niepotrzebne rzeczy - m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy itp. - i raz w miesiącu w sobotę organizuje charytatywny kiermasz w PSZOK. Najbliższy zaplanowano 29 sierpnia w godz. 10.30-13.30.
- Cieszy nas możliwość organizowania takiej akcji, nowoczesnej i tradycyjnej, łączącej tematykę ekologiczną ze społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie, spotykając się z pozytywnym i ogromnym zainteresowaniem, i jeszcze promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej – mówi prezes Fundacji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz.
Każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Dlatego Arka proponuje, by przywieźć je do PSZOK, a fundacja da im drugie życie. I jeszcze pomożemy potrzebującym dzieciom, bo pozyskane na kiermaszu środki przeznaczane są dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz szkół na organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych.
- To naturalne, że włączamy się tę inicjatywę, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie, a dopiero później selektywna zbiórka oraz przekazywanie odpadów do recyklingu  – przekonuje prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek.
Wszyscy zainteresowani mogą cały czas przywozić rzeczy na akcję i pozostawiać je w PSZOK przy ul. Leszczyńskiej/Straconki w godzinach pracy punktu. Rzeczy te będą gromadzone w Zielonym Kontenerze Arki. 

organizator
Arka Fundacja Ekologiczna
ul. Kosmiczna 15 b, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338194653, 609333504
mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl   strona internetowa: fundacjaarka.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała