Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej Jedna z fotografii albumy
Książki

Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej

  •  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
    pl. Ratuszowy 1,
  •  Wstęp: wg cennika

II wydanie popularnej książki historycznej Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej. Książka zawiera: 266 zdjęć, które zostały poddane koloryzacji, 2 plany miast z okresu wojennego, szczegółowe opisy nieznanej historii Bielska-Biała.

Album pt. Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej, autorstwa Wiesława Dziubka i Wojciecha Kominiaka, jest pierwszą wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, w oparciu o zebrany materiał fotograficzny i ilustracyjny.

Książka jest kontynuacją dwóch poprzednich publikacji, ukazujących miasto nad rzeką Białą w czasach kiedy należało do cesarstwa austriackiego: Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej autorstwa Piotra Keniga i Wojciecha Kominiaka – I wyd. 2001 r. ; II wyd. 2008, oraz w okresie międzywojnia: Bielsko-Biała w czasach II Rzeczypospolitej autorstwa Ewy Janoszek i Wojciecha Kominiaka – wyd. 2008.

Zbiór prezentowany w niniejszym albumie (Wydanie II) zawiera 266 fotografii i widokówek, w wielu przypadkach dotąd niepublikowanych, wśród których znajdują się również unikatowe zdjęcia lotnicze Bielska, Białej i okolic z ok. 1941 r. W wydaniu II dodatkowo zostały dołączone 2 reprinty planów Bielska (Bielitz) w oryginalnym rozmiarze.

Zaprezentowane w niniejszym albumie zdjęcia, poddane barwnej korekcji, sprawiły, iż na nowo możemy odkrywać nasze miasto w czasie II wojny światowej, na które spoglądamy z innej perspektywy. Oryginalne zdjęcia zaprezentowane w pierwszym wydaniu tego albumu budziły silne emocje wśród czytelników. Pokolorowanie ich, w opinii autorów, wzmocniło zawarty
w nich przekaz, a także jeszcze bardziej przybliżyło do odległych czasów. Zastosowanie tej techniki dało możliwość spojrzenia na świat w taki sposób, w jaki widzieli go autorzy fotografii, bynajmniej nie w odcieniach szarości.
Niniejszy album na polskim rynku wydawniczym jest pierwszym tego typu, ukazującym w tak obszernej formie fotografie i pocztówki po koloryzacji.

Zdjęcia zostały opatrzone odpowiednim komentarzem zredagowanym w taki sposób, aby czytelnik odniósł wrażenie iż bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach ilustrowanych przez fotografie. Dodatkowo w aneksach zamieszczono spis ulic zestawiając nazwy funkcjonujące przed 1939 r. z tymi – nadanymi w czasie okupacji, porównując je z obecnie obowiązującymi. Album rozpoczynają fotografie tunelu kolejowego w Bielsku pod ulicą 3-go Maja, wysadzonego przez polskich saperów w noc poprzedzającą wejście Wehrmachtu do miasta. Następnie prezentowany jest fotoreportaż z wkroczenia do Bielska wojsk niemieckich, autorstwa Ferdynanda Pernersdorfera, bielskiego fotografa i wydawcy pocztówek. Został on wzbogacony amatorskimi zdjęciami, dając tym samym pełniejszy obraz tego wydarzenia, tak tragicznego w skutkach dla polskich mieszkańców. W dalszej część albumu zostały przedstawione amatorskie zdjęcia z lat 1939-1945, a po nich widokówki Bielska, Białej i okolic wraz z górskimi schroniskami. Na końcu zaprezentowano wspomniane już powyżej zdjęcia lotnicze z ok. 1941 r, na których zaznaczono ważniejsze budynki administracji niemieckiej, a także miejsca straceń Polaków.

organizator
beskidia.pl
, 43-300 Bielsko-Biała strona internetowa: http://www.beskidia.pl/


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała