Książki

Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka. Kontynuacja - konferencja odwołana!

  •  Urząd Miejski w Bielsku-Białej
    pl. Ratuszowy 1,
  • Wstęp wolny

- Biorąc pod uwagę zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiczne, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a szczególnie o zdrowie osób starszych - po konsultacji ze współorganizatorami i przedstawicielami władz miasta oraz rektorem ATH prof. Jackiem Nowakowskim z bólem serca informuję, że konferencja "Bielsko-Biała: Historia - Kultura - Sztuka" zaplanowana na 15 października br. zostaje odwołana - poinformował organizator dr hab. prof. ATH Marek Bernacki. - Jednocześnie pragnę poinformować, że nadal pracujemy nad dwutomową monografią Czytanie Miasta 2 - Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, która ukaże się w Wydawnictwie Naukowym ATH na przełomie 2020 i 2021 roku.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa odbędzie się 15 października w sali sesyjnej Ratusza, oficjalne otwarcie o godz. 10.00.

PROGRAM

Sesja plenarna w Sali Sesyjnej

9.30-9.50 rejestracja uczestników

9.50-10.00 wprowadzenie organizatorów konferencji prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego (WHS ATH) i dra Macieja Bujakowskiego (BBTH)

10.00-10.10 otwarcie konferencji przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego

10.10-10.15 przemówienie Rektora ATH prof. ATH dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego

10.15-10.20 przemówienie Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. dr hab. Ernesta Zawadę.

 

OBRADY PLENARNE

CZĘŚĆ I

10.20-10.50

prof. dr hab. Ewa Chojecka: Słowa i Obrazy – depozytariusze kulturowej pamięci miasta. (Rozważania  nad  nowym  albumem Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej)

10.50-11.20

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak: O poezji Marii Korusiewicz

11.20-11.50

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki: Bielski de La Rochefoucauld – o epigramatach Zbigniewa Michniowskiego

11.50-12.20

prof. dr hab. Ernest Zawada: Bielsko-bialskie impresje czyli autobiograficzne wątki mówiące o wrastaniu w kulturowy krajobraz miasta

12.20-12.50  przerwa kawowa

 

CZĘŚĆ II

12.50-13.20

prof. UŚ dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek: Józef Hołard artysta (nie) zapomniany.

13.20-13.50

mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży, mgr inż. arch. Ryszard Głowacki: Z badań archeologicznych kamienicy Wzgórze 14 w Bielsku-Białej

13.50-14.20

dr Ewa Janoszek: Miejsca utracone. Niezachowana architektura Bielska-Białej

14.20-14.50

dr Maciej Bujakowski: Publicystyka oświatowa w Kronice Beskidzkiej w latach 1956 – 1989

14.50-15.20

mgr Piotr Kenig: Drukarnie Bielska i Białej w 2 połowie XIX wieku – nowe fakty i interpretacje

15.20-15.50

mgr Teresa Dudek Bujarek: Jerzy Leski – nieobecny artysta w przestrzeni publicznej

15.50 -16.30 Podsumowanie obrad.

 

Sekcja A [literacka]

12.50-13.10

mgr Jan Picheta: Wielka Lipa – najstarszy odbywający się nieprzerwanie (od 1983 r.) konkurs literacki w Polsce

13.10-13.30

dr Grzegorz Madej: Teatralne ambicje bielskich książąt Sułkowskich w XVIII–XIX w.

13.30-13.50

mgr Jacek Kachel: Teatr w Bielsku jako źródło kultury i wiedzy mieszkańców miasta na przełomie XIX i XX wieku

13.50-14.10

dr hab. Tomasz Bielak: Czym jest zamek na wzgórzu - powieści kryminalne K.M. Bakowa jako studia miejskie

 

14.10-14.30

prof. ATH dr hab. Aleksandra E. Banot: Zakazana miłość Heleny R. w powieści Kazimiery Alberti Ci, którzy przyjdą

14.30-14.50

dr hab. Dorota Siwor: Nie łączyła się z nimi, ale rozumiała ich - Kazimiera Alberti o społeczności żydowskiej w Ghetcie potępionym.

14.50-15.10

dr Justyna Wojciechowska: Wymiary dzieciństwa w twórczości Renaty Piątkowskiej

15.10-15.30

mgr Kacper Bujarek: Niezwykły dokument o codziennej rzeczywistości – zeszyty pogodowe Stanisława Szpinetera

 

Sekcja B [interdyscyplinarna]

12.50-13.10

dr Jacek Proszyk: Jeden dzień w XVI wiecznym Bielsku

13.10-13.30

mgr Kinga Kawczak: Pomniki wdzięczności i pamięci  w Bielsku-Białej – trudne dziedzictwo?

13.30-13.50

mgr Stanisław Biłka: O genezie i historii Kalendarza Beskidzkiego

13.50-14.10

mgr Iwona Kusak: Razem w kulturze – o potrzebach kulturalnych i zasobach kulturotwórczych miasta na podstawie badań przeprowadzonych przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

14.10-14.30

mgr Jakub Krajewski: Koleje losów rodziny Szarewskich, dawnych właścicieli uzdrowiska w Bystrej

14.30-14.50

mgr Mateusz Żyła: O Balladach i balladzie. Beskidy w twórczości Romana Kostrzewskiego z zespołu Kat

14.50-15.10

mgr Paweł Magiera: Związek Bialsko-Bielskiej Młodzieży Akademickiej (1923-1939)

15.10-15.30

lic. Kamila Chrobak Projekt RedakcjaBB: ważne tematy, wspólna sprawa – opiniotwórcza działalność młodych poprzez lokalne media

organizatorami konferencji są: Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Honorowy patronat nad konferencją roztoczyli: Prezydent Miasta B-B Jarosław Klimaszewski oraz Rektor ATH prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski. Tegoroczna konferencja jest drugą edycją konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się w roku 2015. Owocem konferencji ma być dwutomowa praca zbiorowa Czytanie miasta 2: Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest.

organizator
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała strona internetowa: www.ath.bielsko.pl


Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała