Aniołek na święta Plakat imprezy Aniołek na święta
Rozmaitości

Aniołek na święta

 •  Dom Kultury w Olszówce
  ul. Olszówka 20
 • Wstęp wolny

Dom Kultury w Olszówce oraz Rada Osiedla w Mikuszowicach Śląskich zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu plastycznego Aniołek na święta.

- Zapraszamy do udziału w 7. edycji konkursu plastycznego Aniołek na święta. Na własną wizję anioła czekamy do 25 listopada. Na rozdanie nagród oraz wernisaż zapraszamy 9 grudnia o godz. 18.00 - zaprasza DK w Olszówce

 

 1. Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne (Domy Kultury), osoby niepełnosprawne (Szkoły Specjalne, Ośrodki Terapii Zajęciowej) jak również osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

 2. Jury oceniać będzie (w kilku kategoriach wiekowych) własną wizję Anioła wykonanego w dowolnej technice plastycznej, oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do wieku), ogólny wyraz artystyczny. Prace zbiorowe oceniane będą w osobnej kategorii.

 3. Jak dostarczyć prace?
  -osobiście do Domu Kultury w Olszówce nie zapominając o karcie zgłoszenia
  -lub zrobić zdjęcie w dobrej jakości i przesłać na adres e-mail: olszowka@mdk.bielsko.pl z dopiskiem „ANIOŁEK NA ŚWIĘTA-konkurs” oraz w treści maila zamieścić tekst „Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie / Wydarzeniu „Aniołek na Święta" Regulamin konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko/rodo" oraz wpisać wszystkie dane uczestnika, imię i nazwisko, wiek i klasę, szkołę, nazwisko instruktora. Maila powinien podpisać rodzic/opiekun.

 4. Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała (nie dotyczy twórców indywidualnych).

 5. Osobno prosimy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia - w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisać musi rodzic bądź opiekun prawny (może być zdjęcie).

 6. Prace bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie

 7. Technika dowolna: kartki, rysunki, dekoracje, różnego rodzaju masy plastyczne, masa solna utwardzona, ceramika, formy przestrzenne, itp.

 8. Termin oddania prac mija 25 listopada 2020 r.

 9. Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów nastąpi 09.12.2020 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Olszówce. Wyniki laureatów zostaną podane na stronie internetowej placówki.

 10. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

 11. Czas prezentacji wystawy w Domu Kultury w Olszówce: 09.12.2020 r.-30.01.2021 r.

 12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 13. Udział w konkursie jest bezpłatny.

organizator
Dom Kultury w Olszówce
ul. Olszówka 20, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338292584
mail: olszowka@mdk.bielsko.pl   strona internetowa: https://www.facebook.com/DomKulturyWOlszowce


Wydarzenia    

środa

9

grudnia

18:00


rozdanie nagród oraz wernisaż

Skontaktuj się

Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała