fot. Paweł Sowa Na zdjęciu dzieci
Rozmaitości

29. Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego

  •  plac Ratuszowy
  • Wstęp wolny

Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego odbędą się 8 czerwca i - jak co roku – propagować będą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Impreza podnosi poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników ruchu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, ponieważ łączy naukę z dobrą zabawą i rekreacją.

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już od wielu lat podejmuje szereg działań i przedsięwzięć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na stan świadomości uczestników ruchu drogowego jest edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wpajanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i kreowanie właściwych postaw uczestników tego ruchu może mieć różne formy. Najbardziej efektywną formą są organizowane od lat Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego, które na stałe wpisały się w życie kulturalne miasta i regionu. W tym roku Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Miasta i przy współpracy Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej PSP przygotowuje je po raz 29.

Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego odbędą się 8 czerwca i - jak co roku – propagować będą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Impreza podnosi poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników ruchu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, ponieważ łączy naukę z dobrą zabawą i rekreacją.

W międzyszkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego wezmą udział drużyny ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły zwycięskich drużyn otrzymają nagrody rzeczowe, takie jak: tablice interaktywne, projektory i urządzenia wielofunkcyjne. Łączna wartość przyznanych nagród wyniesie 27.000 zł. Na zwycięzców konkursów indywidualnych czekają cenne nagrody rzeczowe, natomiast dla wszystkich pozostałych uczestników konkursów - nagrody pocieszenia.

 

Konkurs wiedzy o brd poprzedzony będzie korowodem młodzieży, która przejdzie ulicami miasta z Placu Ratuszowego na Plac Wojska Polskiego, a inwencja drużyn szkolnych biorących w nim udział zostanie oceniona przez jury konkursowe i nagrodzona specjalnymi nagrodami rzeczowymi. Hasło tegorocznego korowodu to: „Szlakiem Bajek”

 

Program Dni Bezpieczeństwa:

29. Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

8 czerwca

godz. 11.00 plac Ratuszowy – zbiórka drużyn szkolnych

godz. 11.15 – uroczyste otwarcie imprezy przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej i wręczenie przedstawicielom młodzieży kluczy do miasta

godz. 11.30 – wymarsz korowodu z pl. Ratuszowego trasą: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Cechowa, ul. 11 Listopada, plac Wojska Polskiego

 

pl. Wojska Polskiego:

godz. 12.00-13.15 – wystąpi Ciocia Tunia

godz. 13.20 – ogłoszenie wyników międzyszkolnego konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wręczenie nagród przez prezydenta miasta i przedstawicieli fundacji

godz. 14.00 – występy zespołów Miejskiego Domu Kultury

godz. 15.00 – zakończenie imprezy

12.00-15.00 gry, zabawy, animacje, malowanie buziek, zajęcia edukacyjne przygotowane przez służby mundurowe.

organizator
Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Regera 58, 43-300 Bielsko-Biała


Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
I piętro, pokoje 103 i 105
43-300 Bielsko-Biała