Nagroda główna w temacie Woda - czyste arterie ziemi, Joanna Żywczok
Galerie

26. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

  •  Dom Kultury Włókniarzy
    ul. 1 Maja 12
  • Wstęp wolny

Obrazy inspirowane wodą i nie tylko

Woda – czyste arterie ziemi to hasło przewodnie tegorocznego 26. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Konkurs rozstrzygnięto 4 czerwca w Miejskim Domu Kultury – Domu Kultury Włókniarzy, który jest jego organizatorem. Pokonkursową wystawę prac można oglądać w DK do końca lipca.

Konkursowe hasło Woda – czyste arterie ziemi miało za zadanie uświadomić rolę czystego, naturalnego środowiska w obliczu zmian klimatycznych i globalnej dewastacji otaczającego świata. Tego zadania podjęło się 160 autorów z całej Polski, którzy nadesłali na konkurs 420 prac. Na pokonkursową wystawę zakwalifikowały się 134 obrazy.

Nadesłane prace oceniało jury w składzie – przewodniczący prof. Janusz Karbowniczek, prof. Ernest Zawada, prof. Krzysztof Dadak. Przyznało 5 nagród pieniężnych, nagrodę główną, 4 wyróżnienia pieniężne, 1 wyróżnienie rzeczowe i 6 wyróżnień honorowych.

I nagrodę wysokości 3.000 zł ufundowaną przez Miasto Bielsko-Biała otrzymała Marta Gronkiewicz z Warszawy za obraz Na południu. II nagroda 2.000 zł ufundowana przez spółkę Aqua przypadła Urszuli Klimczak z Bielska-Białej za obraz Koty. III nagroda 1.500 zł ufundowana przez Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park z Bielska-Białej trafiała do Haliny Woreckiej z Węgierskiej Górki za obraz Zamieranie i nadzieja. IV nagrodę i 1.000 zł od Przedsiębiorstwa Rabud z Bielska-Białej odebrał Paweł Piętoń z Krakowa za obraz Futbolowa retrospekcja. V nagroda i 600 zł od Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej powędrowała do rąk Piotra Czapki z Kamienia (woj. lubelskie) za obraz Żniwa. Nagrodę Główną w temacie Woda – czyste arterie ziemi i 2.500 zł od Aquy S.A. zdobyła Joanna Żywczok z Bielska-Białej za obraz Przenikanie.

Konfrontacja ukazuje różnorodność spojrzeń na ten sam świat pasjonatów malarstwa nieprofesjonalnego, ludzi, których łączy wewnętrzna potrzeba wyrażania swoich emocji. Motyw wody, będący hasłem przewodnim obecnego przeglądu, nie zdominował go, a raczej wpisywał się jako wartość dodana (...). Najważniejszą determinantą w twórczości nieprofesjonalnej jest pasja, czyli własny, trudny do zdefiniowania imperatyw szukania światów równoległych. Pasja i niekłamana autentyczność, konieczność udowadniania, że warto jest poszukiwać, przełamywać siebie, pokonywać niemożliwe – pisze w podsumowaniu konkursu prof. Janusz Karbowniczek. - (...) Przegląd pokazał nam rozwiązania naznaczone energią, wielką wyobraźnią, prace niezarażone paradygmatem poprawności zawodowej, choć były też projekcje, które próbowały (chyba niepotrzebnie) tę barierę przeskoczyć. Stosunkowo najmniej było rozwiązań o rysie autentycznej naiwności, artystów samorodnych układających swój zamknięty świat zakodowany własnymi symbolami i znakami. W zamian cenne były realizacje dyktujące własną alternatywę rzeczywistości, prace wybijające się oryginalnością, zaskakującym rozstrzygnięciem bądź prostotą i szczerością deklaracji autorskiej. Oprócz pasji, której towarzyszy i przygoda i zwykła przyjemność malowania, istotnym elementem doświadczania twórczego jest kształtowanie własnej osobowości, rodzaj samodoskonalenia się czy w końcu dzielenie się swoimi dokonaniami w konfrontacji z podobnymi sobie pasjonatami. Wiemy, że w sztuce postęp nie istnieje, jest ciągłość kontynuacji i mnożenie problemów, żadnych wzorców ani odpowiedzi, ale wiemy też, że poszukiwanie światów równoległych jest dla każdego z nas, jeżeli nie obowiązkiem to kluczową wartością w aktywnym przeżywaniu świata. Wciąż poszukujemy, choć niczego nie zgubiliśmy, ani nie znajdziemy, ale ta niepewność, niezrozumiałość i tajemnica zawarta w potencji sztuki tłumaczy jej sens i celowość – dodaje przewodniczący konkursowego jury.

Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka organizowany przez Dom Kultury Włókniarzy jest imprezą skierowaną do artystów różnych środowisk twórczych. Ma na celu wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Inspiracją do powstania konkursu była postać bielskiego artysty malarza Ignacego Bieńka, propagatora ruchu amatorskiego.

Po raz pierwszy konkurs ogłoszono w 1995 r. Skierowany był wówczas do twórców z terenu byłego województwa bielskiego, później - po reformie administracyjnej - jego zasięg objął obszar województw śląskiego i małopolskiego. W 2004 r. - w 10. rocznicę istnienia potwierdzonego dużym zainteresowaniem, a więc sensownością kontynuacji zadania - konkurs osiągnął rangę ogólnopolską. Obecnie impreza odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

Oprac. wag

organizator
Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338125693 strona internetowa: www.mdk.bielsko.pl

https://www.facebook.com/domkulturywlokniarzy/

Wydarzenia    

Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała