22. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców
Galerie

22. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców

  •  Dom Kultury Włókniarzy
    ul. 1 Maja 12
  •  Wstęp: konkurs

Do 23 października Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej- Dom Kultury Włókniarzy czekał na prace konkursowe 22. Ogólnopolskich Konfrontacji Plastycznych Młodych Twórców, zachęcając młodzież do udziału w tej imprezie.

Konkurs plastyczny skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat. Jak piszą organizatorzy: ma na celu konfrontację wypowiedzi i dokonań twórczych w różnych dziedzinach sztuki - malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz innych technik. Od momentu stworzenia prezentuje talenty artystyczne młodzieży z różnych środowisk z całej Polski. Prace młodych autorów poddawane są ocenie profesjonalnego jury. W konkursie biorą udział uczniowie szkół, uczestnicy warsztatów, młodzież tworząca w kołach plastycznych w domach kultury i innych ośrodkach pozaszkolnych. Mogą zgłaszać swoje prace do konkursu również osoby indywidualne, których pasją jest plastyka (nie dotyczy to uczniów szkół plastycznych).

Pokonkursowa wystawa połączona z ogłoszeniem wyników miała zostać otwarta 29 października 2020 r. Ze względu na pandemię ogłoszenie wyników opublikowano 3 listopada na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl 

http://mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy/wydarzenie/xxii-ogolnopolskie-konfrontacje-plastyczne-mlodych-tworcow

W związku z obowiązującymi obecnie zasadami bezpieczeństwa wystawa w Galerii Domu Kultury Włókniarzy połączona ze zwiedzaniem odbędzie się w późniejszym terminie.

organizator
Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338125693 strona internetowa: www.mdk.bielsko.pl

https://www.facebook.com/domkulturywlokniarzy/

Wydarzenia    

Bielsko-Biała logo
Pełna Kultura
Bielski Magazyn Aktualności

pl. Ratuszowy 6, pok. 232, 233
43-300 Bielsko-Biała