Galerie - Pełna Kultura Bielsko-Biała

Dom Kultury Włókniarzy

Galerie FotoClub Hawierzów

FotoClub Hawierzów . Dom Kultury Włókniarzy zaprasza: FotoClub Hawierzów

Wystawa fotografii członków klubu z Czech.

FotoClub Hawierzów

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury Włókniarzy

Galerie Anna... Alicja.. Monika.... artystyczny koktajl

Wystawa malarstwa grupy Ameja Pro Art Ples.

Anna... Alicja.. Monika.... artystyczny koktajl

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury Włókniarzy

Galeria Bielska BWA

Galerie 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

Jury Bielskiej Jesieni, fot. Krzysztof Morcinek

Do ogłoszonego przez Galerię Bielską BWA konkursu – 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 – zgłosiło się 653 artystów, nadsyłając 1.959 prac. Pierwsze posiedzenie jury biennale malarstwa odbyło się 28 i 29 maja.

W jury tegorocznego biennale zasiedli: Beata Ewa Białecka – malarka, laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa, dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, kurator (przewodniczący jury), Agata Smalcerz – historyczka sztuki, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, prof. Andrzej Tobis – malarz, wykładowca na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszona do udziału w jury Anda Rottenberg – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw – z powodu choroby nie uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu. Obrady odbyły się w obecności kuratorki Bielskiej Jesieni, Grażyny Cybulskiej.

W wyniku dyskusji, po przeglądzie prac nadesłanych w wersji elektronicznej, jurorzy wybrali do drugiego etapu 119 prac 54 artystów.

W ocenie jurorów na tegoroczną edycję konkursu nadesłano wiele ciekawych prac, zróżnicowanych zarówno pod względem formalnym, jak i tematycznym.

 

- Pewnym novum jest duża liczba prac zawierających bezpośrednie lub metaforycznie ujęte reakcje na napięcia społeczne – lokalne i światowe. Z jednej strony widoczne są utrzymujące się od lat, niepokojąco zmysłowe i surrealistyczne tendencje eskapistyczne, z drugiej – próby nakreślenia komentarza politycznego, realizujące się w opisach życia zbiorowości, rytuałów, ceremonii, a także w postapokaliptycznych wizjach przyszłości. Stale powracającym motywem nowego malarstwa jest witalna seksualność w nadrealistycznym wydaniu. Aktualna jest także potrzeba nawiązania dialogu z tradycją malarstwa europejskiego, manifestująca się w wielorakich odwołaniach do ikonografii chrześcijańskiej. Przegląd nadesłanych prac pozwala wyciągnąć wniosek o niezachwianej pozycji malarstwa, pozostającego żywym medium, w pełni zdolnym do opisu zastanej rzeczywistości – podsumował wnioski oceniającego grona Piotr Rypson, przewodniczący jury.

 

- Kolejna edycja biennale malarstwa zaowocowała nowymi pracami o różnorodnej stylistyce, szerokim przekroju tematów i sposobów obrazowania. Możliwość nadsyłania propozycji przez wszystkich malujących artystów, bez względu na wiek czy wykształcenie, otwiera drogę osobom o dużym potencjale i oryginalnym rysie twórczości, ale nie mogącym przebić się do świata sztuki. Takie było założenie wprowadzenia nowej, otwartej formuły konkursu. To już trzecia edycja biennale z tak demokratycznym regulaminem, ale po raz pierwszy, decyzją jury, tak liczna i ciekawa reprezentacja artystów bez ukończonej Akademii Sztuk Pięknych dotarła do drugiego etapu konkursu. Potwierdza to trafność naszej decyzji o odchodzeniu od nieco już skostniałej formuły – stwierdziła Agata Smalcerz, Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury.

Nazwiska 54 artystów, zakwalifikowanych do II etapu konkursu, znajdują się na stronie internetowej: www.bielskajesien.pl.

 

Drugie i jednocześnie ostatnie posiedzenie jury biennale zaplanowano na wrzesień. Komisja, po obejrzeniu oryginałów prac, wybierze obrazy, które zostaną zaprezentowane na wystawie finałowej. Zgodnie z regulaminem biennale, jury ma prawo do zweryfikowania swoich wstępnych ocen. Podczas wrześniowych obrad zostaną również wybrane prace do nagród i wyróżnień. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu wernisażu. Otwarcie wystawy pokonkursowej 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 odbędzie się w piątek, 8 listopada o godz. 17.00.

Trwa także głosowanie internautów na najciekawszego artystę Bielskiej Jesieni 2019. Na stronie internetowej Bielskiej Jesieni – www.bielskajesien.pl, w zakładce Galeria wirtualna, można obejrzeć prace nadesłane na konkurs i, bez względu na ocenę jury, wybrać swojego faworyta lub faworytów. Z jednego adresu IP można oddać jeden głos dziennie. Nazwisko artysty, który zbierze największą liczbę głosów online zostanie podane 23 września na www.bielskajesien.pl oraz na stronie internetowej Galerii Bielskiej BWA – www.galeriabielska.pl. Wśród osób, które wezmą udział w głosowaniu zostaną rozlosowane nagrody.

44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem biennale jest Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej.

Nagrody: Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.000 zł), II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł), III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł), wyróżnienia regulaminowe (2.000 zł każde).

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu: piątek, 8 listopada 2019, godz. 17.00.

Otwarte oprowadzanie po wystawie przez jurorów biennale, z udziałem artystów: sobota, 9 listopada, godz. 11.00.

Panel dyskusyjny z udziałem artystów, jurorów i krytyków: sobota, 9 listopada, godz. 12.00.

Wystawa 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 potrwa do 29 grudnia 2019 roku.

Bielską Jesień 2019 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019
pawilon Galerii Bielskiej BWA, fot. Paweł Sowa. Galeria Bielska BWA zaprasza: 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019
Biletywg cennika
Galeria Bielska BWA

Galerie Sebastian Krok: Mentalne Pearl Harbour

. Galeria Bielska BWA zaprasza: Sebastian Krok: Mentalne Pearl Harbour

Kurator wystawy: Stach Szabłowski

Wystawa nowych prac Sebastiana Kroka, laureata Grand Prix 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017. Artysta prezentuje swój najnowszy projekt pt. „Mentalne Pearl Harbour”, w którym kontynuuje podjętą w pracach nagrodzonych na biennale tematykę dotykającą trudnych problemów społecznych.

Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA:

Nowatorskie dokonania Sebastiana Kroka dotyczą zarówno formy, jak i przesłania jego prac o dużej wadze i aktualności, w których konfrontuje tradycję i nowoczesność. Artysta stosuje jako środek wypowiedzi tradycyjne malarstwo, ale podłoże przygotowuje w oryginalny sposób. Maluje na płótnie, na zużytych tkaninach (np. na szpitalnych prześcieradłach), napinając je na nieregularne blejtramy oraz pokrywając całość grubą warstwą farby samochodowej albo wręcz wykorzystuje jako podłoże fragmenty karoserii. Na takich tłach artysta umieszcza elementy wizualne zaczerpnięte ze współczesnej ikonografii. Maluje figuratywne scenki rodzajowe, dotyczące mieszkańców współczesnych blokowisk, środowiska, które zna z autopsji. Porusza problemy związane z alienacją w bezimiennym tłumie, brakiem więzi rodzinnych, zwątpieniem w tradycyjne wartości budujące relacje społeczne. Artysta poprzez swoją sztukę ukazuje postawę świadomą wobec własnej tożsamości, a także wyraża tolerancję wobec odmiennych poglądów.

 

Stach Szabłowski, kurator wystawy:

Figuracja jest naczelną zasadą organizującą malarstwo Sebastiana Kroka na poziomie formalnym, ale również politycznym. Kreślona na podstawie fotografii, plakatowo potraktowana figura – przedstawienie człowieka – znajduje się w centrum niemal wszystkich obrazów artysty. Przestrzenie, w których pojawiają się owe postaci, przedstawione są szkicowo, albo wręcz zupełnie abstrakcyjnie. „W Polsce, czyli wszędzie”, napisał na przełomie lat 70. 80. Michel Foucault, parafrazując słynną frazę Alfreda Jarry. Filozof, którego teoria stanowi ważny punkt odniesienia zarówno dla myślenia jak i praktyki malarskiej Kroka, komentował wówczas przemoc zbiurokratyzowanego systemu opresji władzy wobec jednostek. To działo się w Polsce, ale dzieje się wszędzie. Postaci do swoich obrazów, malarz cytuje najczęściej ze znalezionych zdjęć, z internetu, newsów, stocków. Ci bohaterowie odgrywają czasami te same role co w pierwotnym materiale fotograficznym; innym razem artysta obsadza ich we własnych scenariuszach. Miejsce akcji ma w malarstwie Kroka drugorzędne znaczenie (...).

Sebastian Krok – urodzony w 1985 roku w Radomiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza (2014). Laureat nagród: Grand Prix 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017; Grand Prix w Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Szkół Artystycznych, Albertina FiSAD 2015 w Turynie (Włochy); Grand Prix 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2015 w Legnicy; wyróżnienia w Konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch (2014); Nagrody ASP w Warszawie im. prof. Józefa Szajny ufundowanej przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS (2010). Nominowany do pierwszej 20-tki Kompasu Młodej Sztuki 2018. Obecnie asystent w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza.

 

Wernisaż odbędzie się 6 września o godz. 18.30

Sebastian Krok: Mentalne Pearl Harbour

Biletywg cennika
Galeria Bielska BWA

Galerie Joanna Chudy: Niepamięć. Tożsamość ukryta

. Galeria Bielska BWA zaprasza: Joanna Chudy: Niepamięć. Tożsamość ukryta

Fotograficzna rekonstrukcja wspomnień. Najnowszy projekt fotograficzny artystki wyróżnionej na 4. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2018.

Wystawa prezentuje projekt Joanny Chudy, który obejmuje cykl fotograficzny, składający się z kilkunastu czarno-białych i kolorowych fotografii, uzupełniony przez artystkę pracami multimedialnymi oraz tekstami literackimi. Projekt realizowany był na południu Polski, w miejscach zróżnicowanych kulturowo i społecznie, bogatych w różne tradycje i doświadczenia.

Agata Smalcerz, kurator wystawy:

Projekt Niepamięć. Tożsamość ukryta, powstały dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwił artystce zgłębienie interesującego ją od dawna tematu pamięci i jej ekwiwalentów materialnych, którymi są fotografie. Wydobyte z archiwów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej pozwoliły osadzić jej poszukiwania w konkretnej przestrzeni kulturowej południowej Polski i odnieść je do wspólnej historii i doświadczeń mieszkających tu ludzi.

Pejzaż Podhala w ujęciu Joanny Chudy jawi się jako tajemniczy, nieokreślony, zamglony. To nie widokówki z motywami ośnieżonych gór; autorka fotografii redukuje bogactwo krajobrazu, wybiera minimalizm formy i uzyskuje wielką siłę wyrazu. Podobne założenia przyświecały jej w cyklu „Śląski Ulisses”, w którym w formie tryptyku zestawiała nieoczywisty śląski pejzaż z portretem młodej dziewczyny. Cykl z Podhala ma odmienny styl, inne motywy, inne podłoże, jednak przywołuje podobnie oniryczny klimat, tak charakterystyczny dla autorki.

 

Joanna Chudy – urodzona w 1976 roku w Bielsku-Białej. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2002), Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, które ukończyła z wyróżnieniem, realizując dyplom w pracowni fotografii kreacyjnej prof. Wojciecha Prażmowskiego (2009). W 2013 uzyskała stopień doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Autorka 20 indywidualnych wystaw fotograficznych. Uczestniczka 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie, Warszawie i Sofii. Zajmuje się fotografią kreacyjną, prezentuje czarno-biały nurt fotografii klasycznej. Od 2014 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików; w Zarządzie Okręgu Górskiego ZPAF pełni funkcję sekretarza. Stażystka w Bush & Berry Conservation Studio w Bristolu (Wielka Brytania, 2002). Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel w Zespole Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Jest wykładowcą przedmiotów artystycznych na wyższych uczelniach. Mieszka w Bielsku-Białej.

Wernisaż wystawy 6 września o godz. 18.00

Joanna Chudy: Niepamięć. Tożsamość ukryta

BiletyWstęp wolny
Galeria Bielska BWA

Galerie Sławomir Brzoska – Rok wędrującego życia

. Galeria Bielska BWA zaprasza: Sławomir Brzoska – Rok wędrującego życia

Spotkanie z artystą, dla którego podróż jest niekończącym się aktem twórczym. Prezentacja drugiego tomu książki, powstałej na podstawie dziennika podróży po Azji i Bliskim Wschodzie.

Sławomir Brzoska, artysta i podróżnik, swoją podróż dookoła świata (czerwiec 2007 – czerwiec 2008) określił jako Rok Wędrującego Życia. Poczynając od Ameryki Południowej, poprzez Australię, Azję i Bliski Wschód, odwiedził 23 kraje, pokonując 100 000 kilometrów. W trakcie wędrówek zrealizował wiele działań artystycznych, pozostawiając po sobie ślady; robił zdjęcia, realizował filmy, prowadził też dzienniki podróży, na podstawie których napisał książkę pt. Rok Wędrującego Życia, wydaną w dwóch tomach przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom ukazał się w 2017 roku, drugi w 2019. Obie pozycje liczą w sumie ponad 700 bogato ilustrowanych stron.

Sławomir Brzoska:

Przekraczałem granice cywilizacyjne i kulturowe. Kierowałem się często do miejsc, które zachowały swoją archaiczność. Szczególnie bliska mi jest filozofia życia ludzi będących w ciągłym ruchu. To pierwotna intuicja, którą wyrażają zarówno kroczący rytualnymi ścieżkami śpiewu Aborygeni, jak i tańczący derwisze. Wschód nadal wierzy, że wędrowanie to sposób odnowienia harmonii istniejącej niegdyś pomiędzy człowiekiem a Kosmosem.

Duże znaczenie miał dla mnie kontakt z ludźmi, których życie niewiele zmieniło się od setek, tysięcy lat. Ta podróż trwała jednak zbyt krótko, ażebym poczuł pełną satysfakcję z przebywania w ich towarzystwie. Opuszczałem więc kolejne miejsca z ciągłym niedosytem, który przechodził szybko w ciekawość i otwarcie na nowe doświadczenia.

Podczas tej wędrówki musiałem często zachowywać czujność wobec nieznanych miejsc, niejednokrotnie stając wobec niezrozumiałych, obcych kulturowo sytuacji. Zmuszało mnie to do ciągłej zmiany myślenia i oceny zastanej rzeczywistości, do zwierzęcego wręcz wyostrzania zmysłów.

Podróż sama w sobie była rodzajem permanentnego performansu, ale też niektóre miejsca oraz okoliczności powodowały, że zostawiałem w drodze ślady w postaci szkiców w podróży, czasem tkałem swoje instalacje, zbierałem też materiał wideo – w celu realizacji po powrocie filmów artystycznych.

 

 

Sławomir Brzoska – Rok wędrującego życia

BiletyWstęp wolny
Galeria Bielska BWA

Dom Kultury w Olszówce

Galerie Szymon Dyrcz jpgbysun: Słońcem przelane na papier wystawa

. Dom Kultury w Olszówce zaprasza: Szymon Dyrcz jpgbysun: Słońcem przelane na papier wystawa

Fotografia

Szymon Dyrcz jpgbysun: Słońcem przelane na papier wystawa

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Olszówce

Galeria Środowisk Twórczych

Galerie Bielsko-Biała XXI - plakat: Między metaforą a zamyśleniem

. Galeria Środowisk Twórczych zaprasza: Bielsko-Biała XXI - plakat: Między metaforą a zamyśleniem

Piotr Czadankiewicz, Michał Kliś, Sebastian Kubica, Krzysztof Morcinek, Wiesław Łysakowski, Małgorzata Rozenau, Piotr Wisła.

Bielsko-Biała XXI - plakat: Między metaforą a zamyśleniem

BiletyWstęp wolny
Galeria Środowisk Twórczych

Galeria Fotografii B & B

Galerie Clemens Ascher (Austria): Pranie mózgów na okrągło

8. FotoArtFestival
Clemens Ascher (Austria): Pranie mózgów na okrągło“. Galeria Fotografii B & B zaprasza: Clemens Ascher (Austria): Pranie mózgów na okrągło

 

 

Clemens Ascher (Austria): Pranie mózgów na okrągło
BiletyWstęp wolny

Galeria Wzgórze

Galerie Galeria Wzgórze - stałe wystawy

Galeria Wzgórze, fot. Paweł Sowa. Galeria Wzgórze zaprasza: Galeria Wzgórze - stałe wystawy

M.in. prace Anny Lampe, Wojciecha Sikorskiego, Jerzego Wróblewskiego, Jerzego Dmitruka, Leszka Stańko, Alicji Kotwicz, Tadeusza Kantora, Wojciecha Kossaka, Eugeniusza Wańka, Ernesta Zawady, Adeli Wiśniewskiej, Antoniego Liszki, Ryszarda Karchuta, Małgorzaty Jęty Katarzyny Ziomkowskiej-Chmury i grafiki  Pavla Hlavatego; kolekcja dzieł Andrzeja Szewczyka i ekspozycja autorska Wojciecha Gawora.
Firma portretową działającą przy galerii.

Galeria Wzgórze - stałe wystawy
BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Aleksander Laszenko: malarstwo

Malarz Aleksander Laszenko – polski artysta malarz, podróżnik, współzałożyciel Zrzeszenia Kujawskich Artystów Plastyków. Syn Bazylego Laszenki i Ludmiły Szczerbaczow. Pochodził z rodziny wojskowych. W 1900 ukończył szkołę korpusu kadetów w Połtawie, a następnie w 1904 Konstantynowską Szkołę Oficerów Artylerii w Petersburgu. Wikipedia

Data i miejsce urodzenia: 4 czerwca 1883, Rejon wołczański, Ukraina

Data i miejsce śmierci: 11 czerwca 1944, Włocławek

 

otwarcie wystawy ze zbiorów rodzinnych: 7 września o godz. 17.00

Aleksander Laszenko: malarstwo

BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Galerie Janusz Grudziński: Królowa polska

Fotografia i muzyka Janusz Gruziński. Spotkanie z pianistą zespołu KULT w nowej odsłonie.

Janusz Grudziński: Królowa polska

BiletyWstęp wolny
Galeria Wzgórze

Klub Nauczyciela

Galerie Wystawa prac nauczycieli z Bielska-Białej i okolic

. Klub Nauczyciela zaprasza: Wystawa prac nauczycieli z Bielska-Białej i okolic
Wystawa prac nauczycieli z Bielska-Białej i okolic

BiletyWstęp wolny
Klub Nauczyciela

Galeria Akademicka ATH

Galerie prof. Marek Bernacki: Ludzie Ziemi Świętej

Wystawa fotografii.

prof. Marek Bernacki: Ludzie Ziemi Świętej

BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Galerie prof. Adam Myjak: Rzeźba i rysunek

Wystawa prac rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

prof. Adam Myjak: Rzeźba i rysunek

BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Galerie Artur Biela: Plakaty

Artur Biela: Plakaty
BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Galerie prof. Małgorzata Łuszczak:Przestrzeń i światło

Grafika cyfrowa.

W części promocyjnej galerii - Artur Biela: Plakaty

 

 

 

prof. Małgorzata Łuszczak:Przestrzeń i światło

BiletyWstęp wolny
Galeria Akademicka ATH

Ars Nova

Galerie Anna Hałat: White

Bielska Witryna Prezentacji Twórczości Artystycznej
Anna Hałat: White. Ars Nova zaprasza: Anna Hałat: White

 

Anna Hałat ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej oraz Instytut Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, dyplom o specjalności: Rzeźba. Tworzy rzeźby ceramiczne które często łączy ze stłuczką szklaną którą stapia w wysokiej temperaturze tworząc elementy rzeźbiarskie. W swojej twórczości porusza tematy związane z problemami współczesnego świata, człowieka oraz wizji przyszłości.

Ars Nova - galeria rzeźby, ceramiki malarstwa oraz Eko Designu. Nauka technik ceramiki artystycznej. Kurs zawodowy ceramiki i organizacji pracowni, Kurs zawodowy fusingu, szkolenia online oraz zajęcia Eko Designu.

 

Anna Hałat: White
BiletyWstęp wolny
Ars Nova

Fundacja Centrum Fotografii

Galerie 8. FotoArtFestival

. Fundacja Centrum Fotografii zaprasza: 8. FotoArtFestival

Bielsko-Biała, 11-27 października 2019

CENTRUM FAF

- biuro festiwalowe, biuro prasowe, meeting point

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11

11 - 27 października, pn. - ndz., godz. 10.00. - 18.00.

WYDARZENIA FAF

11 października 2019 (piątek)

TRAMPOLINA FAF (płatne, zapisy)

- przegląd portfolio dla fotografujących

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14; godz. 10.00. - 12.30.

KONFERENCJA PRASOWA (wstęp wolny)

- spotkanie artystów z dziennikarzami

MUZEUM HISTORYCZNE, ul. Wzgórze 16; godz. 13.00. - 14.30.

PANEL DYSKUSYJNY (wstęp wolny)

- Misja fotografii“ - dyskusja z udziałem artystów i widzów

MUZEUM HISTORYCZNE, ul. Wzgórze 16; godz. 14.30. - 16.00.

WERNISAŻ WYSTAW (wstęp wolny)

- Dawne Atelier fotograficzne Bielska-Białej“

- Bielski fotograf, który zadziwił świat - Jan Drozd vel Hans Drost (1902-1960)“

MUZEUM HISTORYCZNE, ul. Wzgórze 16; godz. 16.00.

CEREMONIA OTWARCIA FESTIWALU (zaproszenia)

- prezentacja artystów, koncert, bankiet

TEATR POLSKI, ul. 1 Maja 1; godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

21-22 września 2019

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Self Publishing, czyli zrób sobie książkę fotograficzną!

MDK WŁÓKNIARZY, ul.1 Maja 12; godz.; godz. 10.00. - 19.00.

WYDARZENIA FAF

28-29 września 2019

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Self Publishing, czyli zrób sobie książkę fotograficzną!

KUBISZÓWKA“, ul.Słowackiego 17a; godz.; godz. 10.00. - 19.00.

WYDARZENIA FAF

10 października 2019 (czwartek)

WYSTAWA TOWARZYSZĄCA / WERNISAŻ (wstęp wolny)

- Maja Herzog, Deja Vu, fotografia uliczna“, spotkanie z artystką

GALERIA OFF FRAME, ul. Krakowska 41, Kraków, godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

12 października 2019 (sobota)

MARATON AUTORSKI (wstęp biletowany - karnety i bilety FAF)

- spotkania z artystami, pokazy, filmy, dyskusje

AULA Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, ul.Modrzewskiego 12

(program spotkań może ulec zmianie)

12 października (sobota) - (wstęp biletowany)

9.30. - 9.45. - rozpoczęcie Maratonu

9.45. - 10.00. - I tura DIAS SHOW (5 filmów, ogłoszenie wyników FotoOpen)

10.00. - 10.45. - Clemens Ascher (Austria)

10.55. - 11.40. - Vincent Descotils (Francja)

11.50. - 12.35. - Julia Fullerton-Batten (Niemcy) + film 15 min

12.45. - 13.30. - Stephanie Gengotii (Włochy)

13.40. - 14.25. - Michael Hanke (Czechy)

14.30. - 15.30. - przerwa

15.30. - 15.45. - II tura DIAS SHOW (5 filmów)

15.55. - 16.40. - Zuzana Laptikova / Festival Off Bratislava (Słowacja)

16.50. - 17.35. - Thomas Licek (Austria)

17.45. - 18.30. - Mariska Karto (Surinam) + film

18.40. - 19.25. - Katrina Kepule (Łotwa)

19.35. - 21.00. - FAF FILMOWY: Mia McCorrnic i reżyserka Kelly Mena (USA) / filmy:

Cristina Mittermeier i Brooke Shaden

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Espen Rasmussen (Norwegia) - Fotografia dokumentu

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14; godz.; godz. 10.00. - 19.00.

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Vee Speers (Australia) - Fotografia portertowa w studio

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14; godz.; godz. 10.00. - 19.00.

KLUB FAF / KONCERT (wstęp biletowany)

Dániel Varga Eastern European Quartet (Węgry / Polska)

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

13 października 2019 (niedziela)

MARATON AUTORSKI (wstęp biletowany - karnety i bilety FAF)

- spotkania z artystami, pokazy, filmy, dyskusje

AULA Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, ul.Modrzewskiego 12

(program spotkań może ulec zmianie)

13 października (niedziela)

9.45. - 10.00. - III tura DIAS SHOW (5 filmów)

10.00. - 10.45. - Juul Kraijer (Holandia) + film 15 min

10.55. - 11.40. - Roberto Muffoletto (USA) - wykład Thinking about Photography“

11.50. - 12.35. - Espen Rasmussen (Norwegia)

12.45. - 13.30. - Gulnara Samoilova (USA)

13.40. - 14.25. - Vee Speers (Australia) + film

14.25. - 15.15. - przerwa

15.15. - 15.30. - IV tura DIAS SHOW (5 filmów)

15.30. - 16.15. - Vassilis Tangoulis (Grecja)

16.25. - 17.10. - Danielle Van Zadelhoff (Holandia)

17.20. - 18.05. - Michał Solarski (Polska / Wielka Brytania)

18.15. - 19.00. - Piotr Cybulski / Manufactured Robots (Polska) - Blind Touch, czyli aparat

fotograficzny dla niewidomych“ + film

19.10. - 20.00. - FINAŁ DIAS SHOW (5 filmów, ogłoszenie wyników Dias Show,

zakończenie Maratonu)

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Stephanie Gengotti (Włochy) - Fotografia dla magazynów

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14; godz.; godz. 10.00. - 19.00

WYDARZENIA FAF

14 października 2019 (poniedziałek)

KLUB FAF / WARSZTATY (płatne, zapisy)

- Roberto Muffoletto (USA) - Sztuka patrzenia“

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

15 października 2019 (wtorek)

KLUB FAF / FAF FILMOWY (wstęp wolny)

- Film Czarna skrzynka“ (dokument), reż. Krzysztof Kowalski

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

FAF FILMOWY (wstęp biletowany)

- Film Agaist Gravity - Ustrzelić mafię“, reż. Kim Longinotto

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

16 października 2019 (środa)

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Elena Subach (Ukraina) - spotkanie z fotografem

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

17 października 2019 (czwartek)

OPROWADZENIE KURATORSKIE (wstęp wolny)

- Piotr Koenig - wystawa Dawne Atelier fotograficzne Bielska-Białej“

MUZEUM HISTORYCZNE, ul.Wzgórze 16, godz. 17.00.

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Katarzyna Zolich i Katarzyna Ewa Legendź / Paper Beats Rock - spotkanie z artystkami

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

18 października 2019 (piątek)

WARSZTATY FAF (płatne, zapisy)

- Bartosz Stróżyński - Fotografia podwodna

GALERIA WZGÓRZE, ul. Wzgórze 4; godz. 10.00. - 14.00. (teoria w galerii, praktyka na

basenie)

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Bartosz Stróżyński (podróżnik i fotografik) - Podróże przy kawie“

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

19 października 2019 (sobota)

KLUB FAF / FAF DLA DZIECIAKÓW (wstęp wolny)

- Baju bajki, czyli czytanie dzieciom. Czyta Artur Strąg (fotograf)

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 12.30.

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- AKADEMIA NIKONA (Beata Łyżwa-Sokół: Przegląd Portfolio - konsultacje fotograficzne)

KUBISZÓWKA“, ul.Słowackiego 17a; godz.; godz. 10.00. - 12.00.

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- AKADEMIA NIKONA (Łukasz Sokół: Portret formalny - teoria i praktyka)

KUBISZÓWKA“, ul.Słowackiego 17a; godz. 12.15.-15.15.

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- AKADEMIA NIKONA (Grzegorz Płaczek: Social Media dla fotografów)

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz.

16.30.-18.30.

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- AKADEMIA NIKONA (Michał Leja: Inteligencja wizualna - jak patrzeć na zdjęcia, żeby

widzieć więcej)

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul.1 Maja 11; godz.

19.00.-20.00.

WYDARZENIA FAF

20 października 2019 (niedziela)

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Alina Fedorenko (Niemcy) - spotkanie z fotografem

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul.1 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

21 października 2019 (poniedziałek)

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Dawid Stube (Polska) - spotkanie z fotografem

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

22 października 2019 (wtorek)

KLUB FAF / FAF FILMOWY (wstęp wolny)

- Filmy dokumentalne o polskich fotografach Szeroki kadr“

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

KLUB FAF / FAF FILMOWY (wstęp biletowany)

- Film Agaist Gravity“ - Harry Gruyaert. Fotograf., reż: Gerrit Messiaen

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

23 października 2019 (środa)

WYKŁAD (wstęp wolny)

- Grzegorz Madej - Bielski fotograf, który zadziwił świat - Jan Drozd vel. Hans Drost

(1902-1960)“

MUZEUM HISTORYCZNE, ul.Wzgórze 16; godz. 17.00.

WYDARZENIA FAF

24 października 2019 (czwartek)

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- OLYMPUS (Warsztaty portretowe)

DK WŁÓKNIARZY“, ul.1 Maja 12; godz. 11.00.-18.00.

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Karolina Wojtas (Polska) - spotkanie z fotografem

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

25 października 2019 (piątek)

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- OLYMPUS (Foto Spacer)

GALERIA BIELSKA BWA, ul.3 Maja 11; godz. 17.30.

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- EPSON, EIZO, CMC, PERMAJET (Kolekcjonerski druk i oprawa)

KUBISZÓWKA“, ul.Słowackiego 17a; godz. 16.00.-20.00.

KLUB FAF (wstęp biletowany)

KONCERT JAZZOWY - YOY

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYDARZENIA FAF

26 października 2019 (sobota)

WARSZTATY FAF (wstęp wolny, zapisy)

- EPSON, EIZO, WACOM, PERMAJET (Zarządzanie kolorem)

KUBISZÓWKA“, ul.Słowackiego 17a; godz. 10.00.-14.00.

KLUB FAF / FAF DLA DZIECIAKÓW (wstęp wolny)

- Baju bajki, czyli czytanie dzieciom. Czyta Artur Strąg (fotograf)

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 12.30.

FAF FILMOWY (wstęp wolny)

- Panteon“ - reż. Magda Bartkiewicz i Grzegorz Klatka

GALERIA BIELSKA BWA, ul. Mickiewicza (na tyłach Galerii); godz. 18.00.

KLUB FAF (wstęp wolny)

- Magda Bartkiewicz i Grzegorz Klatka - spotkanie z fotografami

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM, GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 19.00.

WYDARZENIA FAF

27 października 2019 (niedziela)

FAF DLA DZIECIAKÓW (wstęp wolny)

- KIDS’S PHOTO CHALLENGE

WYSTAWA WOJTAS, ul. Mostowa 5; godz. 10.00.

DIAS SHOW (wstęp wolny)

- multimedialne prezentacje konkursowe

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11; godz. 18.00.

WYSTAWY FAF

11 - 27 października 2019, pn. - ndz., godz. 10.00. - 18.00.

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11

- Centrum Festiwalowe

- Biuro Prasowe

- Meeting Point

WYSTAWY GŁÓWNE (bilety lub karnety FAF)

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE (WT - wstęp wolny)

Miejsca wystawowe podane są w kolejności wygodnego zwiedzania.

GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11

Vincent Descotils (Francja) - Strażnicy“

Vee Speers (Australia) - Dystopia“

Adam Urbán (Węgry) - Aszód 2018“

Tamás Urbán (Węgry) - Aszód 1974

Agnieszka Prusak (Polska) - Polscy aktorzy“ / Polish Actors“ (WT)

(20 foto x 30 cm) - w ramach

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM / GALERIA BIELSKA BWA, ul. 3 Maja 11

Dawid Stube (Polska) - Zespół kociego krzyku“ (WT)

DOM KULTURY IM. W. KUBISZ, ul. Słowackiego 17a

Maria Švarbova (Słowacja) - Fotografia osobista“

Tish Murtha (Wielka Brytania) - Bezrobocie wśród młodzieży 1981“

FotoOpen (WT grupowa)

GALERIA RYNEK 7, ul. Rynek 7

Stephanie Gengotii (Włochy) - Miłość w cyrku“

SZKOŁA MUZYCZNA, ul. Wyspiańskiego 5A

FotoOpen (WT grupowa)

GALERIA PPP, ul. Rynek 27

Juul Kraijer (Holandia) - Chimery“

GALERIA ToTu, ul. 11 Listopada 24

Mariska Karto (Surinam) - Podróżujący w czasie

GALERIA WZGÓRZE, ul. Wzgórze 4

FotoOpen (WT grupowa)

STARA FABRYKA, Plac Żwirki i Wigury 8

Espen Rasmussen (Norwegia) - Pas Rdzy“

Michał Solarski (Polska) - Kurorty za żelazną kurtyną

Danielle Van Zadelhoff (Holandia) - Soul Spirits“

Julia Fullerton-Batten (Niemcy) - “Stara dobra Tamiza

Daniel Kusak (Polska) - Planeta [nie] Niebieska

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY, ul. 1 Maja 8

Michael Hanke (Czechy) - Fotografia“

GALERIA FOTOGRAFII B&B, ul. 1 Maja 12

Clemens Ascher (Austria) - Pranie mózgów na okrągło

MDK WŁÓKNIARZY, ul. 1 Maja 12

Elena Subach (Ukraina) - Babcie u bram nieba“ (WT)

GALERIA SFERA KONESERA, SFERA I, ul. Mostowa 5 (I piętro - wejście od parkingu)

Twarze ZAiKS-u“ - grupowa (WT)

GALERIA SFERA II, ul. Mostowa 5 (II piętro) - ok. 260 foto

Alina Fedorenko (Ukraina / Niemcy) - Do ostatniego“ (WT)

Katrina Kepule (Łotwa) - Siedź cicho“

Vassillis Tangoulis (Grecja) - Jasność i nie-Jasność

Fotografia uliczna w wykonaniu kobiet (USA) - grupowa

Andrzej Kiełbowicz (Kanada) - Polska przed 1989“

GALERIA SFERA II, ul. Mostowa 5 (II piętro)

Karolina Wojtas (Polska) - Przebogata fauna tutejszej okolicy“ (WT)

GALERIA SFERA II, ul. Mostowa 5 (korytarz II piętro)

FotoOpen (WT grupowa)

GALERIA SFERA II, ul. Mostowa 5 (korytarz I piętro)

FotoOpen (WT grupowa)

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14

FotoOpen (WT grupowa)

GALERIA, ul. 11 Listopada 24

Daro Sulakauri (Gruzja) - Podzielony dom“

GALERIA, ul. 11 Listopada 26

Bartosz Stróżyński - Trzy sztuki w Antarktyce“ (WT)

MUZEUM HISTORYCZNE (ZAMEK), ul. Wzgórze 16

Dawne atelier fotograficzne Bielska-Białej“

Jan Drozd vel Hans Drost - fotograf, który zadziwił świat“

GALERIA OFF FRAME, ul. Krakowska 41, Kraków

Maja Herzog (Polska) - Deja Vu, fotografia uliczna“ (WT)

 

8. FotoArtFestival
miejsce: bielskie galerie
Biletywg cennika

Galerie Warsztaty: Sztuka patrzenia - Roberto Muffoletto (USA)

8.FotoArtFestival
. Fundacja Centrum Fotografii zaprasza: Warsztaty: Sztuka patrzenia - Roberto Muffoletto (USA)

zapisy: info@fotoartfestival.pl

Warsztaty: Sztuka patrzenia - Roberto Muffoletto (USA)

miejsce: Klubokawiarnia Aquarium
Bilety150 zł

Galerie BWA: 8. FotoArtFestival

© Adam Urban (Węgry) - Zakład poprawczy ASZO¦üD. Fundacja Centrum Fotografii zaprasza: BWA: 8. FotoArtFestival

W Galerii Bielskiej BWA prezentowane będą cztery wystawy fotografii z festiwalowego programu wystaw głównych.

Adam Urbán (Węgry) – Aszód 2018

Tamás Urbán (Węgry) – Aszód 1974

Vincent Descotils (Francja) – Wartownicy

Vee Speers (Australia) – Dystopia

 

BWA: 8. FotoArtFestival
miejsce: Galeria Bielska BWA
Biletywg cennika

Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA

Galerie Social media dla fotografów

. Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA zaprasza: Social media dla fotografów

Warsztaty: Social media dla fotografów - 19 października w godz. 16.30-18.30 poprowadzi Grzegorz Płaczek, Akademia Nikona, zapisy: info@fotoartfestival.pl

Social media dla fotografów

BiletyWstęp wolny
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA

Galerie Inteligencja wizualna

. Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA zaprasza: Inteligencja wizualna

19 października w godz. 19.00-20.00 warsztaty: Inteligencja wizualna - jak patrzeć na zdjęcia, żeby widzieć więcej - poprowadzi Michał Leja, Akademia Nikona, zapisy: info@fotoartfestival.pl

Inteligencja wizualna

BiletyWstęp wolny
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA

Galerie Dawid Stube (Polska) - spotkanie z fotografem

. Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA zaprasza: Dawid Stube (Polska) - spotkanie z fotografem
Dawid Stube (Polska) - spotkanie z fotografem

BiletyWstęp wolny
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA

Dom Kultury w Kozach

Galerie U sąsiadów: Wystawa performatywna

U sąsiadów: Wystawa performatywna

BiletyWstęp wolny
Dom Kultury w Kozach

Galeria PPP

Galerie Małgorzata Skrzypek: malarstwo

Małgorzata Skrzypek: malarstwo. Galeria PPP zaprasza: Małgorzata Skrzypek: malarstwo

wernisaż: 4 października 2019 r., godz. 19.00

Małgorzata Skrzypek: malarstwo

BiletyWstęp wolny
Galeria PPP

Galerie Juul Kraijer (Holandia): Chimery

Juul Kraijer: Chimera

Wystawa 8. FotoArtFestivalu.

Juul Kraijer (Holandia): Chimery
Juul Kraijer. Galeria PPP zaprasza: Juul Kraijer (Holandia): Chimery

BiletyWstęp wolny
Galeria PPP

Galeria Tadeo-Art

Galerie Galeria Tadeo-Art

Galeria Tadeo-Art, fot. z archiwum galerii

W wybraną niedzielę każdego miesiąca Galeria Tadeo-Art organizuje dzień otwarty. Jest to szczególna okazja do odwiedzenia galerii. W dniu drzwi otwartych obowiązują specjalne, promocyjne ceny na zakup obrazów. 

Galeria Tadeo-Art
Galeria Tadeo-Art, fot. z archiwum galerii. Galeria Tadeo-Art zaprasza: Galeria Tadeo-Art
BiletyWstęp wolny
Galeria Tadeo-Art

Gminny Ośrodek Kultury Promyk w Bystrej

Galerie U sąsiadów: Michał Kwaśny - malarstwo

. Gminny Ośrodek Kultury Promyk w Bystrej zaprasza: U sąsiadów: Michał Kwaśny - malarstwo

Artysta malarz, urodzony 29 września 1919 roku w Bystrej Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem profesor Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Po ukończeniu studiów powrócił w Beskidy, najpierw do Wilkowic, później zamieszkał w Bystrej.

 

Uprawiał malarstwo sztalugowe pejzażowe i portretowe.

 

od 1951 roku był członkiem Okręgu Związku Artystów Plastyków w Bielsku-Białej. Brał udział w wystawach oddziałowych i okręgowych oraz ogólnopolskich, między innymi w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Szczecinie i Bielsku-Białej. Od 1962 roku uczestniczył w "Bielskiej Jesieni".

 

Był współtwórcą grupy "Beskid" (1961 r.). Prace Michała Kwaśnego wystawiane były we wszystkich jej ekspozycjach w Bielsku-Białej, Żywcu, Krakowie, Tychach, Katowicach i innych miastach.

 

W 1983 roku został laureatem "Sztalugi Juliana Fałata". Otrzymał też jubileuszowe medale grupy "Beskid".

 

Praca Micała Kwasnego zarówno olejne, jak i akwarele, w większości poświęcone Beskidom, znajdują się w zbiorac muzeów krajowych i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, kanadzie, Niemczech, wielkiej Brytanii, Finlandii.

 

Artysta zmarł 28 czerwca 1997 roku.

 

Wystawa zostanie otwarta w sąsiedniej gminie Bystra w setną rocznicę urodzin artysty 17.09.2019 o godz. 18:00, w Gminnym Ośrodku Kultury "Promyk' w i potrwa do 14.10

 

U sąsiadów: Michał Kwaśny - malarstwo

BiletyWstęp wolny
Gminny Ośrodek Kultury Promyk w Bystrej

Proper

Galerie Marcin Łukaszewicz: fotografia

Marcin Łukaszewicz: fotografia. Proper zaprasza: Marcin Łukaszewicz: fotografia

Autorskie czarno-białe, często minimalistyczne prace Marcina Łukaszewicza z Bielska-Białej.

Marcin Łukaszewicz: fotografia
BiletyWstęp wolny
Proper


Do góry


| Strona wydrukowana z serwisu http://www.pelnakultura.info |