RozmaitościRozmaitości

Rozmaitości Dajemy Rzeczom Drugie Życie


Charytatywny Kiermasz Ekologiczny: przywieź niepotrzebne rzeczy w godz. 11.00-15.00 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Leszczyńskiej, pomóż dzieciom z domów dziecka…
. Arka Fundacja Ekologiczna zaprasza: Dajemy Rzeczom Drugie Życie

Fundacja Ekologiczna Arka zbiera od uczestników niepotrzebne rzeczy (m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy i wiele innych – przykładowa lista w załączeniu) i raz w miesiącu w sobotę w PSZOK organizowany jest charytatywny kiermasz.

- Cieszy nas możliwość organizowania akcji lokalnej, nowoczesnej i tradycyjnie łączącej tematykę ekologiczną z społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie spotykając się z pozytywnym i ogromnym zainteresowaniem, a jeszcze możemy promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej – mówi Wojciech Owczarz. - Każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Teraz proponujemy dobre rozwiązanie. Można je przywieźć do PSZOK, a my damy im drugie życie i jeszcze pomożemy potrzebującym dzieciom. W ramach akcji będziemy zbierać od uczestników niepotrzebne rzeczy, organizować ich kiermasze, a pozyskane środki przeznaczać dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, szkół na różnorodne zajęcia edukacyjne - dodaje.

- To naturalne, że dołączamy się do tej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawania odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie np. poprzez danie im drugiego życia, a dopiero później  selektywna zbiórka oraz przekazanie odpadów do recyklingu – przekonuje prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek.

Wszyscy zainteresowani mogą cały czas nam przywozić rzeczy na akcję w godzinach pracy PSZOK. Rzeczy te będą gromadzone w naszym Zielonym Kontenerze.

 

Partnerem akcji są: Miasto Bielsko-Biała, Biuro Gospodarki Odpadami oraz Zakład Gospodarki Odpadami SA

 

Dajemy Rzeczom Drugie Życie
miejsce: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Leszczyńskiej
BiletyWstęp wolny
Arka Fundacja Ekologiczna
ul. Kosmiczna 15 b, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 338194653, 609333504,
24 pkt. powrót do listy


| Strona wydrukowana z serwisu http://www.pelnakultura.info |